Autodesk Success Stories in Romania 2013 - Page 9

Mecanic? Integrarea u?oar? a componentelor proiectate anterior este o capacitate foarte util? a Autodesk Inventor Solu?ia Compania a adoptat pachetul software Autodesk Inventor deoarece acesta ofer? o solu?ie de proiectare complet? ce vine în întâmpinarea tuturor nevoilor de proiectare, de la construc?ii metalice, hidraulice ?i electrice pân? la cele de tip pneumatic. Pe parcursul implement?rii solu?iei Autodesk, a fost dezvoltat un bun parteneriat cu unul dintre Partenerii Autoriza?i Autodesk locali, ceea ce a avut un impact enorm din punct de vedere al adopt?rii noii tehnologii de c?tre echipa de proiectare. Printre caracteristicile Inventor apreciate de echipa de proiectare a T.C. Upet se num?r? integrarea facil? a componentelor proiectate anterior, biblioteca vast? de materiale de construc?ie, compatibilitatea cu bazele de date DWG, prototipurile digitale care au redus num?rul de persoane necesare pentru fiecare proiect ?i timpul de testare ?i verificare a erorilor. Rezultatul Adoptarea solu?iei de proiectare Autodesk Inventor s-a dovedit a fi o decizie inteligent? deoarece a oferit companiei avantajul pe pia?? de care avea nevoie. Costurile asociate cu procesele de proiectare ?i de produc?ie au fost reduse cu 25% datorit? simul?rii virtuale, posibilit??ii reutiliz?rii componentelor deja proiectate ?i eficien?ei crescute de produc?ie. Timpul necesar pentru produc?ia, tip?rirea ?i arhivarea schi?elor a fost redus considerabil, permi?ând echipei de proiectare s? se axeze pe aspecte mai delicate ale proiectului. ?i nu în ultimul rând, prototipurile virtuale au fost u?or de realizat ?i de prezentat clientului, existând posibilitatea de personalizare ?i optimizare mai detaliate. Autodesk Inventor a crescut nivelul de personalizare ?i de optimizare a produselor pe care le putem oferi clien?ilor no?tri. —Costache T?nase Director Tehnic T.C. UPET Târgovi?te Imaginile apar?in T.C. UPET Târgovi?te