Autodesk Success Stories in Romania 2013 - Page 8

Autodesk Inventor T.C. UPET Târgovi?te Poveste de succes Autodesk® Inventor® Prin utilizarea solu?iilor software Autodesk a crescut calitatea produselor noastre proiectate ?i, în consecin??, ?i reputa?ia companiei noastre. Câ?tigarea unui avantaj competi?ional pe pia?? T.C. UPET proiecteaz? platforme de foraj petrolier cu ajutorul Autodesk Inventor —Costache T?nase Director Tehnic T.C. UPET Târgovi?te Compania TC UPET Târgovi?te s-a separat de UPET Târgovi?te, preluând activitatea comercial?, serviciile de inginerie ?i de cercetare, de consultan??, de asisten?? tehnic?, de service, de mentenan?? ?i de formare a personalului. UPET Târgovi?te a fost fondat? în 1872, având peste 50 de ani de experien?? în fabricarea de echipament petrolier; de-a lungul timpului a devenit renumit? ?i încununat? de succes pe pia?a intern? ?i interna?ional?, livrând produse în peste 45 de ??ri pân? în prezent. TC UPET include un departament de proiectare ?i de cercetare important, capabil s? proiecteze cele mai calificate produse recunoscute la nivel mondial. Speciali?tii s?i de top au o experien?? bogat?, având capacitatea de a derula activit??i de consultan?? ?i de inginerie în domeniul echipamentului petrolier ?i s? realizeze produse forjate ?i turnate semifabricate pentru nevoi domestice sau la cerere. Provocarea Obiectivul companiei este acela de a deveni lider în produc?ia de echipament petrolier pe pia?a regional?. Pentru a câ?tiga o astfel de pozi?ie cheie pe pia??, compania avea nevoie de o solu?ie pentru a-?i îmbun?t??i considerabil procesele de proiectare ?i de produc?ie. O analiz? atent? derulat? de departamentul de proiectare a indicat faptul c? echipa trebuia s? g?seasc? solu?ii pentru a reduce num?rul de erori ap?rute pe parcursul procesului de proiectare ?i timpul necesar pentru a livra proiectul c?tre departamentul de produc?ie. De asemenea, metodele folosite de companie în comunicarea cu clien?ii s?i ar fi trebuit s? cuprind? prezent?ri ?i simul?ri 3D profesioniste ale func?ionalit??ilor echipamentelor.