Autodesk Success Stories in Romania 2013 - Page 7

Arhitectur? Solu?ia Proiectul, potrivit prezent?rii, era foarte restrictiv, prezenta multe provoc?ri ?i necesita o bun? expertiz? ?i instrumente excelente pentru a fi realizat. Revit Architecture s-a dovedit a fi un instrument fiabil care ne-a ajutat s? realiz?m aceast? sarcin? în mod admirabil. Proiectarea trebuia s? garanteze c? atât lucr?rile de restaurare, cât ?i exploatarea turistic? ulterioar? a sitului nu vor deranja mediul. Câteva proiecte au fost depuse ?i analizate în acest scop. Cu ajutorul solu?iilor Autodesk, am putut s? evalu?m cu grij? fiecare proiect ?i s? detect?m imediat orice punct slab sau neconcordan??. Unele proiecte nu au putut solu?iona problemele de drenare a apelor. În cadrul altor proiecte se pierdea efectul de „pe?ter? natural?” din cauza iluminatului excesiv, în timp ce în cadrul altor proiecte depuse, proiectul nu se potrivea pur ?i simplu cu mediul înconjur?tor. Rezultatul Cel mai important efect al acestui proiect a fost posibilitatea de a finaliza lucr?ri atât de complexe cu rezultate excep?ionale. Proiectul final va conserva mediul natural, precum ?i valoarea istoric? ?i cultural? a sitului. Pe parcursul lucr?rilor de restaurare, vor fi folosite numai materiale de construc?ie naturale, precum lemn ?i pietre g?site în zona înconjur?toare. Echipa: Arh. ?erban Sturdza Arh. Iulian Ungureanu Ing. Struct. Dan Ionescu Phd. GEO Traian Moldoveanu Phd. GEO Mihai Du?u Florea Costea (studiu arheologic) Radu ?tef?nescu (studiu arheologic) Zona pr?bu?it? a pe?terii va fi reconstruit? ca structur? de lemn cu un ecran de vegeta?ie care se potrive?te perfect în mediul natural. De asemenea, un post de paz? de mici dimensiuni ?i un chio?c de suveniruri vor fi „ancorate” în imediata apropiere pentru a proteja situl ?i a deservi turi?tii în acela?i timp. Situl, pe parcursul exploat?rii turistice, va fi deservit de localnici, aceasta fiind o alt? cerin?? important? a proiectului. Valoarea peisajului a fost decisiv? pentru alegerea unei solu?ii discrete de redare a unui sentiment natural de comuniune cu paji?tea rezultat? din cur??area terenului din jurul intr?rii în sit. —Iulian Ungureanu Arhitect Prodid Imaginile apar?in Prodid SRL