Autodesk Success Stories in Romania 2013 - Page 6

Autodesk Revit Architecture Prodid SRL Poveste de succes Autodesk® Revit® Architecture Istorie, cultur? ?i proiectare durabil? Autodesk ?i Prodid conserv? istoria aproape de ?inca Veche Am introdus datele m?surate pe teren în computer, ob?inând astfel detalii abstracte foarte apropiate de realitate. Desenarea modelelor 3D peste aceste date a fost o sarcin? u?oar?. —Iulian Ungureanu Arhitect Prodid Compania Prodid este un studio de proiectare arhitectural? independent creat în Timi?oara în 1991. În 1998, sediul central a fost mutat la Bucure?ti. În cadrul tuturor proiectelor sale, reziden?iale, comerciale sau de restaurare, mediul a fost întotdeauna tratat ca un subiect important. Acesta este unul dintre motivele principale pentru care proiectul de restaurare a bisericilor rupestre de la ?inca Veche ocup? un loc special în inima Prodid. Proiectul a fost derulat la solicitarea funda?iei cre?tin ortodoxe „Maica Sfânt? - Bucuria Nea?teptat?”. Bisericile rupestre de la ?inca Veche sunt un sit istoric situat la poalele Mun?ilor Per?ani, lâng? satul ?inca Veche. Intrarea în sit este la 150 m de la drumul cel mai apropiat, pe partea vestic? a dealurilor, într-o zon? de p?dure. Situl se degrada ca efect al eroziunii naturale ?i al alunec?rilor de teren, vegeta?ia s?lbatic? crescând deasupra ?i în jurul intr?rii în pe?ter?. În 2005, Ministerul Culturii ?i Cultelor a aprobat reabilitarea zonei. Provocarea Studiile geologice ?i topografice ini?iale derulate de speciali?ti de la Prodid ?i Geotec au indicat clar c? restaurarea sitului nu va fi o sarcin? u?oar?. R?d?cinile copacilor înconjur?tori au l?sat bre?e în blocurile de granit, permi?ând infiltrarea apei pluviale. Astfel, echipa de proiectare a fost for?at? s? g?seasc? o solu?ie pentru protejarea sitului de deteriorare ulterioar?. Modelul 3D a fost sec?ionat ?i proiectat orizontal ?i vertical. Aceste opera?iuni au fost realizate u?or cu ajutorul solu?iilor software Autodesk.