Autodesk Success Stories in Romania 2013 - Page 4

Autodesk AutoCAD Architecture Mobexpert Office Poveste de succes Autodesk® AutoCAD® Architecture “Living at work” Mobexpert Office aduce la birou confortul de acas? cu AutoCAD Architecture Virtualizarea a fost un instrument perfect care ne-a permis s? oferim solu?ia optim? pentru iluminarea birourilor, a s?lilor de conferin?e ?i a tuturor celorlaltor spa?ii proiectate. —Iulian Zamfir CIO Mobexpert Office Compania Mobexpert Office ?i-a început activitatea în Iunie 1993, o dat? cu lansarea primului magazin de mobil? specializat? pentru birouri. De atunci, Mobexpert s-a transformat într-unul dintre cei mai mari furnizori de mobilier de birou din România, cu o re?ea de 28 de showroomuri în cele mai importante ora?e din ?ar?. În plus, pe lâng? un portofoliu cuprinz?tor de produse, Mobexpert Office ofer? un set extins de servicii incluzând livrare la destina?ie sau relocare, garan?ie, depozitare, consultan?? ?i proiectare planuri. Cu pu?in? vreme în urm?, Bayer, o companie multina?ional? care activeaz? în domeniul farmaceutic, a achizi?ionat prin filiala sa din România business-ul local al firmei Schering. Noua echip?, format? prin al?turarea angaja?ilor celor dou? companii, avea nevoie de un spa?iu de lucru complet nou. Mobexpert Office a fost contractat? pentru proiectarea ?i mobilarea noilor birouri Bayer, extinse pe dou? etaje într-o cl?dire complet nou?. Provocarea Activitatea a presupus proiectarea ?i mobilarea a dou? etaje de birouri, cu o suprafa?? total? de 1.500 de metri p?tra?i. Acest spa?iu a fost livrat clientului Mobexpert ca etaje “open space”, astfel încât întregul proiect a trebuit divizat în mai multe faze de lucru: parti?ionare spa?iu, proiectare planuri etaje, mobilare, decorare ?i personalizare. Pe parcursul primei etape, la momentul stabilirii modului în care urma s? parti?ion?m spa?iul, a fost foarte important s? g?sim solu?ii care s? nu afecteze structura sau fa?ada cl?dirii. Iluminarea ?i climatizarea au fost alte dou? aspecte importante care au solicitat echipa Mobexpert, fiind vital s? asigur?m un flux perfect al luminii ?i aerului în înc?peri, f?r? a afecta alte aspecte ale etajelor.