Autodesk Success Stories in Romania 2013 - Page 3

Arhitectur? Solu?ia Max Bögl a folosit solu?ii BIM Autodesk pentru procesele sale de proiectare ?i de construc?ie pentru acest proiect pentru a livra calitate ?i eficien?? de mediu la nivel înalt, precum ?i produc?ie rentabil? de prefabricate din beton ?i montare rapid? pe ?antier. Compania a folosit solu?iile software Autodesk Revit Architecture ?i Autodesk® Navisworks® pentru proiectare, comunicare în cadrul proiectului ?i fluxuri de lucru pentru coordonarea proiect?rii. Compania a folosit, de asemenea, Navisworks pentru planificarea 4D a construc?iei, simulare ?i secven?iere, Autodesk® 3ds Max® Design pentru vizualizare ?i comunicare ?i AutoCAD® pentru documenta?ia de construc?ie. Pentru prezentarea strategic? pentru licita?ie, Max Bögl a importat modelul din Revit Architecture în Autodesk 3ds Max Design pentru a facilita generarea de vizualiz?ri ale proiectului ?i explor?ri de calitate aproape cinematografic?, ?i în Navisworks pentru a crea simul?ri 4D ale proceselor. Pe baza acestei prezent?ri, clientul a fost convins s? renun?e la proiectul s?u oficial ?i s? aleag? proiectul prezentat de Max Bögl. Pe parcursul procesului de proiectare detaliat?, proiectul a fost elaborat de Max Bögl în colaborare cu arhitec?i ?i ingineri externi. Itera?iile de proiect au condus la construc?ia unui acoperi? din o?el optimizat, combinat cu un înveli? exterior ?i un nucleu de construc?ie din beton prefabricat rentabile. Rezultatul Max Bögl a folosit aplica?ia Navisworks pentru coordonarea proiectului ?i detectarea clash-urilor, pentru secven?ierea 4D a construc?iei ?i pentru comunicare bazat? pe model. Modelul de construc?ie Navisworks a ajutat echipa Max Bögl s? colecteze ?i s? comunice în mod corect informa?iile despre proiect p?r?ilor implicate la momentul potrivit—furnizând documenta?ie actualizat? permanent, detalii exacte despre elementele utilizate în construc?ie ?i imagini informative. Pentru a promova utilizarea BIM în cadrul organiza?iei ?i în rândul partenerilor s?i, Max Bögl a creat o academie BIM care elaboreaz? materiale de formare ?i ofer? cursuri BIM, toate bazate pe experien?a acumulat? de companie în cadrul proiectelor bazate pe BIM, precum stadioane sportive. Imaginile apar?in Max Bögl Group.