Autodesk Success Stories in Romania 2013 - Page 2

Autodesk Revit Architecture Max Bögl Group Poveste de succes Autodesk® Revit® Architecture Autodesk® Navisworks Autodesk 3ds Max® Design Autodesk BIM Autodesk AutoCAD® Grupul Max Bögl folose?te BIM pentru a optimiza ?i a integra procesele sale de produc?ie pentru Arena Na?ional? din Bucure?ti Grupul Max Bögl a folosit solu?ii Autodesk® de modelare informa?ional? a cl?dirilor (BIM) pentru procesele sale de proiectare ?i de construc?ie pentru noua Aren? Na?ional? din Bucure?ti, România. Compania a folosit aplica?ia software Autodesk® Revit® Architecture pentru a crea, în numai 4 s?pt?mâni, un proiect schematic al acestui stadion cu o capacitate de 55 000 de locuri ?i în valoare de 187 milioane USD. — Max Bögl Group Compania La cea de-a treia genera?ie, Grupul Max Bögl, care este o afacere de familie, este cea mai mare companie de construc?ii privat? din Germania. Înfiin?at? în 1929, compania are peste 5.700 de angaja?i în întreaga lume. Serviciile grupului includ proiecte de mare anvergur? în inginerie structural?, transporturi ?i inginerie civil?, lucr?ri de tunelizare, construc?ii de o?el ?i procese ?i sisteme de construc?ie cl?diri. Max Bögl a primit de curând premiul „Autodesk BIM Experience” pentru utilizarea BIM în cadrul proiectului Arena Na?ional? din Bucure?ti. Despre Proiectul Arena Na?ional? Max Bögl, în parteneriat cu Astaldi, o companie de construc?ii italian?, a câ?tigat în 2007 contractul pentru acest proiect de proiectare ?i construc?ie. Echipa a demonstrat atât ora?ului Bucure?ti, cât ?i Asocia?iei Na?ionale de Fotbal c? propunerea sa poate fi construit? cu acela?i buget, dar cu func?ionalit??i opera?ionale mult mai bune decât cele ale concuren?ilor s?i. Noul stadion va înlocui unul deja existent care dateaz? din 1953 ?i va fi primul spa?iu pentru spectacole sportive de 5 stele din România, cu capacitatea de a g?zdui competi?ii de fotbal atât na?ionale, cât ?i interna?ionale. Proiectul stadionului include un acoperi? ondulat filigranat cu membran? de acoperire ?i este construit folosind beton de la locul de lucru, precum ?i componente prefabricate. Provocarea Una dintre cele mai importante provoc?ri ale proiectului este acoperi?ul filigranat, complicat de realizat din punct de vedere tehnic. Max Bögl a folosit Revit Architecture pentru a explora rapid mai multe alternative de proiectare care erau atât spectaculoase din punct de vedere estetic dar care puteau ?i s? fie construite eficient ?i economic. Compania a folosit aceast? abordare BIM pentru a crea un proiect schematic al stadionului în numai 4 s?pt?mâni.