Autodesk Success Stories in Romania 2013 - Page 18

Produsele ?i serviciile Autodesk sunt disponibile în România prin re?eaua de Parteneri Autoriza?i Autodesk. PARTENERI AUTORIZA?I AUTODESK (GOLD) GECAD NET - BUCURE?TI Tel: +40 21 303 2070 Email: autodesk@gecadnet.ro Web: www.gecadnet.ro/autodesk MAN AND MACHINE RO - BUCURE?TI Tel: +40 31 228 80 88 Email: office@manandmachine.ro Web: www.manandmachine.ro PARTENERI AUTORIZATI AUTODESK (SILVER) ACTIVE POWER SOLUTIONS - CLUJ Tel: +40 26 445 74 34 Email: office@aps.ro Web: www.aps.ro HOFAG ENGINEERING - CÂMPINA Tel: +40 24 433 65 67 Email: hofag@hofag.ro Web: www.hofag.ro ALTISCAD SOFTWARE - BUCURE?TI Tel: +40 21 327 13 21 Email: office@altiscad.ro Web: www.altiscad.ro PROMAX - TÂRGU MURE? Tel: +40 26 521 02 89 Email: office@promax.ro Web: www.promax.ro BLACK LIGHT - TIMI?OARA Tel: +40 35 680 88 70 Email: office@blacklight.ro Web: www.blacklight.ro/autodesk RADIENT CONSULTING - BUCURE?TI Tel:+40 21 330 01 80 Email: office@radient.ro Web: www.radient.ro/autodesk CADEXPERT NET - BUCURE?TI Tel: +40 31 105 03 60 Email: office@cadexpert.eu Web: www.cadexpert.eu TECHNICAL GROUP INTERNATIONAL - BRA?OV Tel: +40 26 832 20 02 Email: tgi@tgi.ro Web: www.tgi.ro CADWARE ENGINEERING - BUCURE?TI Tel: +40 21 340 40 91 Email: office@cadware.ro Web: www.cadware.ro PARTENERI AUTORIZATI AUTODESK (BRONZE) CAD RESOURCE CENTRE - GALA?I Tel: +40 33 640 13 00 Email: office@crcnet.ro Web: www.crcnet.ro Pentru mai multe informa?ii despre specializ?rile ?i acredit?rile Partenerilor Autoriza?i Autodesk, vizita?i www.autocadlt.ro/parteneri. Acest document apar?ine ?i este realizat de Tech Data Distribution, Distribuitorul Autorizat Autodesk în România. Toate drepturile rezervate Autodesk, AutoCAD, Alias, Autodesk Inventor, Civil 3D, Green Building Studio, InfraWorks, Maya, Motion Builder, Mudbox, Navisworks, ReCap, Revit, Robot, Showcase, SketchBook, Softimage ?i 3ds Max sunt m?rci înregistrate Autodesk, Inc., în Statele Unite ale Americii ?i/sau alte ??ri. Toate celelalte denumiri de produse ori m?rci comerciale apar?in proprietarilor lor. Autodesk î?i rezerv? dreptul s? modifice ofertele de produse ?i specifica?iile în orice moment, f?r? a anun?a în prealabil, ?i nu este r?spunz?toare pentru gre?elile grafice sau de tip?rire care ar putea ap?rea în acest document. © 2013 Autodesk, Inc. Toate drepturile rezervate.