Autodesk Success Stories in Romania 2013 - Page 16

Autodesk AutoCAD Map 3D Enterprise GDF SUEZ Energy România Poveste de succes Autodesk® AutoCAD Map 3D Enterprise Autodesk® Infrastructure Map Server Autodesk Consulting Un nou mod de a lucra. GDF SUEZ Energy România folose?te solu?ii software Autodesk pentru a gestiona un sistem de conducte de gaze de 17 000 de kilometri. Dup? c?ut?ri vaste, am selectat AutoCAD Map 3D Enterprise ca fiind cea mai bun? aplica?ie software pentru a ne gestiona re?eaua în toate centrele noastre centrale ?i regionale din România. De asemenea, am început s? lucr?m îndeaproape cu Autodesk Consulting pentru a ne asigura de buna func?ionare a sistemului nostru de management al activelor. —Radu Negoi?? Senior GIS Specialist GDF SUEZ Energy România Compania Cu sediul central în Bucure?ti, GDF SUEZ Energy România este filiala na?ional? a furnizorului global de energie GDF SUEZ Group, compania num?rul unu în domeniul utilit??ilor la nivel global. În România, GDF SUEZ Energy România este lider de pia?? în sectorul gazelor naturale, furnizând gaze naturale unui num?r de peste 1.25 milioane de consumatori în 18 jude?e, prin intermediul unui sistem de conducte extins ?i complex care acoper? 17 000 de kilometri, în majoritate în zona de sud a ??rii. În 2007, GDF SUEZ Energy România s-a angajat în crearea unei re?ele noi ?i mai eficiente pentru re?eaua de conduce de gaze naturale. Pornit? de la zero ?i gestionat? cu ajutorul resurselor ?i echipamentelor interne ale companiei, colectarea de date de pe teren privind distribu?ia sistemului de conducte ar dura doi ani ?i ar fi inclus? în cadrul unei singure baze de date centralizate. Echipa de 20 persoane a utilizat intens AutoCAD Map 3D Enterprise, a creat o platform? web pe Autodesk Infrastructure Map Server ?i a lucrat îndeaproape cu Autodesk Consulting pentru a crea cel mai bun ?i cel mai sigur sistem de management al activelor posibil. Provocarea Fiind o activitate extrem de necesar? ?i strict reglementat?, distribu?ia de gaze naturale la o astfel de anvergur? este o sarcin? detaliat? ?i complex?. O re?ea atotcuprinz?toare de conducte de gaze, de bran?amente reziden?iale, de sta?ii de reglare, de sisteme de management ?i de senzori, re?eaua de 17 000 de kilometri necesit? cel mai înalt nivel de eficien?? ?i de automatizare a activelor manuale. „GDF SUEZ Energy România furnizeaz? un serviciu vital la o scar? foarte extins?, astfel c? este foarte important s? asigur?m permanent eficien?a maxim? a sistemelor noastre prin actualiz?ri frecvente la tehnologia de ultim? genera?ie, furnizând în acela?i timp un serviciu fiabil pentru peste 1.25 milioane de clien?i” spune Radu Negoi??, Specialist GIS Senior în cadrul GDF SUEZ Energy România. „Începând cu