Autodesk Success Stories in Romania 2013 - Page 12

Autodesk Inventor TECHNOPHAR Equipment And Services Poveste de succes Autodesk® Inventor De la concept ?i pân? la prototip, întregul proiect este studiat, analizat, modificat, prezentat ?i testat utilizând for?a model?rii 3D ?i a simul?rii mecanismelor ?i rezisten?ei pieselor critice, folosind extraordinarele facilit??i oferite de Autodesk Inventor For?a model?rii 3D în industria farmaceutic?: de la concept pân? la prototip Autodesk Inventor ofer? companiei TECHNOPHAR Equipment And Service posibilitatea s? î?i gestioneze cu eficien?? întregul flux de lucru în activit??ile de proiectare ?i inginerie pentru o gam? vast? de echipamente de fabricare a medicamentelor. —Cristi Zamfir Director Tehnic TECHNOPHAR Compania TECHNOPHAR este o subsidiar? româneasc? a TECHNOPHAR Equipment And Service Ltd., companie de origine canadian? specializat? în proiectarea, dezvoltarea ?i execu?ia de echipamente destinate industriei farmaceutice. Principalele echipamente proiectate ?i produse la Technophar sunt ma?inile de fabricat capsule tari ?i moi din gelatin? ?i celuloz?, ma?inile de fabricat capsule moi din gelatin?, precum ?i alte echipamente ?i componente mecanice destinate industriilor farmaceutice, cosmetice ?i alimentare. Technophar are trei colective, unul în Canada ?i dou? în Romania, cu un num?r total de 30 de ingineri, care lucreaz? în diferite specialit??i precum proiectare, mecanic?, electronic? ?i dezvoltare software ?i care asigur? companiei întregul flux de inovare tehnologic? ?i suport pentru întreaga gam? de ma?ini ?i componente fabricate. Înc? de la înfiin?area firmei, toate proiectele în domeniul mecanic au fost realizate cu produsele software de la Autodesk: AutoCAD, AutoCAD Mechanical Desktop ?i Autodesk Inventor.