Autodesk Success Stories in Romania 2013 - Page 11

Telecomunica?ii Testele derulate pe prototipul virtual ne-au permis s? garant?m durata de func?ionare prelungit? pentru structurile proiectate. Având în vedere motivele men?ionate, produsul ar fi trebuit s? fac? obiectul unor sesiuni de testare prelungite, opera?iune care ar fi necesitat foarte mult timp ?i ar fi avut un impact negativ asupra strategiei de dezvoltare a clientului. Rezultatul Ambele caracteristici, biblioteca ?i procesul de virtualizare, ne-au ajutat s? livr?m proiectul în timp record. Am realizat o reducere cu 50% a timpului de proiectare, ceea ce reprezint? un lucru remarcabil. Solu?ia Termenele limit? restrânse sunt co?marul oric?rui proiectant, în special când sunt folosite instrumente de proiectare tradi?ionale vechi. Autodesk Inventor s-a dovedit a fi un instrument perfect atunci când se lucreaz? sub presiunea timpului deoarece ajut? la reducerea sau la eliminarea activit??ilor consumatoare de timp. În plus, tehnologia”Digital Prototyping” a asigurat nivelul înalt de calitate al procesului de proiectare, ceea ce a crescut nivelul de satisfac?iei al clien?ilor no?tri ?i ne-a consolidat pozi?ia de proiectant, produc?tor ?i montator fiabil de turnuri de comunicare. Una dintre cele mai folositoare caracteristici ale solu?iei Autodesk Inventor este biblioteca imens? de componente ?i de materiale. Cu ajutorul acesteia, am reu?it s? elimin?m activitatea obositoare de a proiecta fiecare component? a proiectului, pân? la cel mai simplu element. Crearea ?i testarea unui prototip virtual pentru condi?ii exterioare ne-a ajutat s? descoperim punctele slabe ale structurii într-un timp mai scurt decât cel solicitat în cazul unui prototip fizic real. Am reu?it, de asemenea, s? recomand?m materialele de construc?ie adecvate pentru o durat? de func?ionare a produsului prelungit?. Biblioteca extins? de componente ?i de materiale specifice pe care am g?sit-o în cadrul Autodesk Inventor este un instrument decisiv pentru un proiectant care lucreaz? sub presiunea termenelor limit? restrânse. —Ing. George Olteanu Industrial Designer Camusat Imaginile apar?in Camusat SRL