Autodesk Success Stories in Romania 2013 - Page 10

Autodesk Inventor CAMUSAT S.R.L Poveste de succes Autodesk® Inventor Implementarea solu?iei Autodesk Inventor ne-a ajutat s? reducem cu un procent uluitor de 50% timpul necesar pentru proiectarea turnurilor de comunicare. Tehnologia „Digital Prototyping” accelereaz? procesele de proiectare Autodesk Inventor ?i Camusat accelereaz? dezvoltarea telecomunica?iilor în România —Ing. George Olteanu Industrial Designer Camusat Compania Stabilit? în România în 1997, CAMUSAT, un nume bine cunoscut în lumea telecomunica?iilor în ultimii 40 de ani, este hot?rât? s? î?i demonstreze capacitatea de a conduce în domeniul produc?torilor ?i instalatorilor de turnuri de transmitere radio, televiziune ?i de telecomunica?ii. CAMUSAT are în prezent 70 de angaja?i în România, aproximativ 400 de angaja?i în birouri ?i unit??i în Fran?a ?i peste 800 de angaja?i în restul lumii. Compania lucreaz? cu programul de control al calit??ii integrat ISO 9001 care îi consolideaz? ?i mai mult reputa?ia de furnizor fiabil ?i solid. În acest caz, CAMUSAT a fost contractat? s? proiecteze un turn de sus?inere de 6 m în?l?ime pentru antene GSM. Provocarea Competi?ia acerb? de pe pia?a telecomunica?iilor din România i-a determinat pe majoritatea juc?torilor importan?i s? intre într-o curs? competitiv? pentru acoperire teritorial? ?i, în consecin??, pentru noi clien?i. Pentru a câ?tiga avantajul competi?ional pe pia??, CAMUSAT trebuie s? instaleze antene GSM în zone îndep?rtate, precum ?i în zone reziden?iale cât mai repede posibil. Astfel, presiunea pentru o proiectare mai rapid? cre?te pe zi ce trece. De asemenea, turnul de comunicare trebuie s? garanteze stabilitatea ?i rezisten?a sistemului în condi?ii exterioare. O durat? de func?ionare a produsului îmbun?t??it? este o alt? cerin?? important? pentru clien?ii din domeniul telecomunica?iilor.