AUDIOphile No.1 | Page 2

Kjære lesere! For 15 år siden var det en ung grunder ved navn Stian Gårdsvoll som startet et nettsted ved med navn Audiophile no. Det var et ganske annerledes tiltak på den tiden, men unge Gårdsvoll var da også en fremsynt ung mann. Vi var det første rene nettbaserte HiFi-magasinet i Norge, i en periode da nettbaserte løsningen enda ikke var obligatorisk. Selv internasjonalt var det ganske uvanlig med internett som hovedmedie. Og jeg husker godt da jeg første gang møtte Brian Morris – den gang internasjonal markedsjef for Linn i 2005, og han sa: «Your`e the Internet Guy, right?» Det har blitt spilt en del musikk gjennom våre høyttalere siden den gang, og nå er tiden moden for neste steg – vi lanserer vårt stoff i et Digitalt tidsskrift. Det innebærer ikke at vi kommer til å redusere omfanget av artikler på Audiophile. no, og du vil nok fremdeles kunne lese innholdet aller først på nettstedet. Men dette tidsskriftet gir deg en helt annen opplevelse – muligheten for å gi deg en virtuell bladopplevelse, der alt stoffet er redigert på en helt annen måte. Vi er ganske stolte over dette tiltaket, som vi er overbevist om vil gi oss et realt løft i besøk og lesertall. Og en ekstra inspirasjon til alle våre skribenter som leverer en glimrende jobb! Og som en ekstra bonus er vi så heldige å ha fått en avtale med Håkon Rognlien. Han er en av gigantene innen norsk HiFi-presse, og har vært en svært dyktig og inspirerende skribent i både Audio og Fidelity. I fjor startet han sin egen blogg, Rognliens hifi-blog, og har allerede at høyt aktivitetsnivå der. Vi har fått an avtale med Håkon om å publisere hans artikler fra bloggen også i dette digitale tidsskriftet, og det er en stor berikelse for oss. Audiophile no.1 Audiophile leveres av nettstedet Audiophile.no, og har i tilegg stoff fra Rognliens hifi-blog. Tidsskriftet vil bli utgitt 6 ganger pr. år, og er gratis for leseren. Det er tilgjengelig både i form av pdf-fil, og som et Joomag-magasin. Nettstedet for HiFi og musikk Audiophile.no. (www.Audiophile.no) Karl Erik Sylthe, webredaktør Arve Åheim, fagredaktør Stig Arne Skilbrei Ole-Petter Langfeldt Steen Rudi Miriam Hlavaty Morten Syvertsen Rognliens hifi-blog (https://rognlien.wordpress.com/) Håkon Rognlien, redaktør Vi ønsker leseren god fornøyelse i lesingen av Audiophile No.1 Side 2 Side 3