ARCH 9/2019 web ARCH_9_2019_web - Page 8

Realizácie Vila Bratislava A B.K.P.Š. K lasický alebo konzervatívny? Na bratislavských Kramároch stojí čerstvo obývaná vila pre štvorčlennú rodinu navrhnutá architektonickou kanceláriou A B.K.P.Š. Jej riešenie sa opiera o niekoľko výrazných konceptov. Projekt sa začal objednávkou na „skôr konzervatívny“ rodin- ný dom. Architekt so slovníkom sa dočíta, že konzervatívny je pridržiavajúci sa starého poriadku, nepriateľský k novotám. V mori silenej invenčnosti vyznieva takáto požiadavka od klienta nevšedne. Automaticky núti architekta poobhliadnuť sa, reflektovať na hod- noty a princípy tradičných stavieb a hľadať v nich niečo univerzálne nadčasové. Nedávno sa musel s podobným zadaním vysporiadať napríklad aj architekt Peter Jurkovič pri Dome vo Wolfsthale. Tu sa mu stali východiskom gregoriánske domy s  ich čistou kompozí- ciou a vnútornou organizáciou. Architekti A B.K.P.Š. našli reprezentanta svojho ideálu vo Vied- ni, v  prvej vile Otta Wagnera, ktorú navrhol ešte pred vlnou Ju- gendstilu, a to na základe palladiovských princípov. Vila sa skladala z dominantného kubusu, ktorý bol po bokoch doplnený krídlom oranžérie a  krídlom výstavnej siene. Tieto dva priestory boli sil- ným prepojením domu s  okolitou krajinou. A  práve to je to, čo viedenskú a kramársku vilu spája najviac – spôsob, akým ťažia zo svojej polohy. Trónia na kopci a  sýtia sa výhľadom. Podlhovasté okná vily E a konštrukcia jej pergoly sú rámom pre bellevue, ktorý bolo dôležité zanechať v  celom dome, preto je obytné podlažie vyvýšené voči záhrade. Samotná hmotová skladba domu pripomína obľúbenú adíciu často viditeľnú na rodinných sídlach – čo generácia, to hmota. Dvojpodlažnú časť obývajú v hornej úrovni deti a jednopodlažné krídlo predstavuje rodičovský trakt. Organizácia a  konštrukčná schéma kubusu vyplýva z  populárneho domu „štvorec“. Tento rodinný dom na štvorcovom pôdoryse so stanovou strechou bol počas päťdesiatych až sedemdesiatych rokov minulého storočia najrozšírenejším projektom rodinného domu a  dodnes ich na Slovensku nájdeme tisíce. Stal sa archetypom našich dedín, kla- sickým ľudovým domom. Slovník opäť vraví, že klasický je taký, ktorý predstavuje časom overenú hodnotu a svojou dokonalosťou slúži za vzor. Vo štvorcovom dome býva priestor rozdelený na štvrtiny a v strede dispozície stojí komín. Vo vile sa komín prevtelil do nosného stĺpu a kolmé steny do prievlakov ukrytých v stropnej doske. Tým vznikol otvorený a vzdušný priestor pre „piano nobile“. Nachádza sa tu jedáleň a obývačka, ktorá má vďaka osadeniu do svahu veľkorysú výšku. 27