ARCH 9/2019 web ARCH_9_2019_web - Page 6

Obsah Téma Sila konceptu 15 Editoriál Aktuálne 48 René Baranyai, Borislav Benedek: Administratívna budova ABW, Kráľová pri Senci 16 Súťaže, Výstavy Elena Alexy: Nič už nebude ako predtým Diskusia 20 Skratka nie je koncept Benjamín Brádňanský, Vít Halada a Pavol Paňák v diskusii s Andreou Bacovou 54 Juraj Almássy, Peter Bouda, Richard Čečetka, Ivan Masár, Ondrej Strýček: Rekonštrukcia a prestavba administratív- nej budovy Obchodnej a priemyselnej komory, Bratislava Peter Vodrážka: Kultivovaná obnova Realizácie k téme Projekty k téme 26 Martin Kusý, Pavol Paňák, Jana Paňáková: Vila E, Bratislava Monika Bočková: Klasický alebo konzervatívny? 60 Mária Trnková: Kultúrno-duchovné centrum s ústredným sakrálnym priestorom, Trnavské mýto, Bratislava 32 Benjamín Brádňanský, Vít Halada, Maroš Greš: Obnova vojnového cintorína z 1. svetovej vojny, Banská Bystrica-Majer, 1. etapa 62 Ateliér Halada/Brádňanský: Dom odborov – Istropolis Nekrológ 64 Matúš Dulla: Za Ferdinandom Milučkým (1929 – 2019) Jakub Kopec: Konkrétní/abstraktní N/A Recenzie 38 Petr Všetečka: Obnova pamätníka Tomáš Baťu, Zlín 65 Renata Rehorovská: 4 živly – filmový festival Marian Zervan, Monika Mitášová: Gahurov pamätník medzi Akropolou, Nekropolou a Spartou 66 Ivana T. Zavillová: Spravodajstvo z Prahy Iná kultúra 44 Anna Cséfalvay, Marianna Maczová, Veronika Michalíko- vá, Danica Pišteková: Lesná sauna, Spišský Hrhov 66 Imro Vaško: Architektúra pohyblivého obrazu – Pavarotti a Leví kráľ Matúš Antolík: Sauna s príbehom English summary 68 The power of concept 9/2019 ARCH o architektúre a inej kultúre www.arch.sk 3,70 € Sila konceptu 14 Vila E Obnova cintorína Obnova pamätníka Administratívna budova Martin Kusý Pavol Paňák Jana Paňáková Benjamín Brádňanský Vít Halada Petr Všetečka René Baranyai Borislav Benedek Maroš Greš Redakcia ARCH o architektúre a inej kultúre, odborno-vedecký časopis / ARCH on architecture and other culture, technical-science magazine; Vydáva / Published by: VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r.o., člen medzinárodnej mediálnej skupiny FORUM MEDIA GROUP GMBH; IČO: 31 394 515; Výkonná riaditeľka / Managing director: Michaela Koreňová; Odborná garantka / Supervisor: Darina Lalíková; Vychádza mesačne / Published monthly; Ročník / Volume 24 Šéfredaktorka / Editor-in-chief: Andrea Bacová; Redaktorka / Editor: Hana Kopecká, tel.: 02/32 66 28 17, e-mail: [email protected], [email protected]; Grafická koncepcia / Visual concept: Barbora Šajgalíková, Zoran Samoľ, Štúdio designbar; Grafická úprava / Layout: Gama design s. r. o., Bratislava; Preklady / Translations: Zuzana Habšudová, Ian Mackie; Obchodná riaditeľka / Sales director: Dagmar Jančovičová, 0905 723 198; Obchodné oddelenie / Sales department: tel.: 02/32 66 28 20, e-mail: [email protected]; Poštová adresa / Postal address: Seberíniho 1, 821 03 Bratislava; Tlač / Printed by: Alfa print, s. r. o., Martin; Rozširuje / Distributed by: Mediaprint-Kapa a L.K. Permanent, s.r.o.; ISSN 1335-3268; EV 573/08; Objednávka predplatného / Subscription: Zuzana Tóthová, Vydavateľstvo EUROSTAV, s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, tel.: 02/32 66 28 27; Ročné predplatné / Subscription 2019: 33 €; Cena jedného výtlačku / Single issue price: 3,70 €; Redakčná rada / Editorial board: doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD., Mgr. akad. arch. Ing. arch. Tomáš Bujna, Ing. arch. Andrej Hrausky, Ing. arch. Jan Kratochvíl, Dr. Ing. arch. Ján Krcho, CSc., Ing. arch. Darina Lalíková, CSc., Ing. arch. Andrej Olah, Ing. arch. Pavol Paňák, prof. Ing. arch. Ján Stempel, Ing. arch. Roman Žitňanský; Publikované texty odrážajú názory ich autorov a nemusia sa zhodovať s názormi redakcie; Obálka/Cover: Obnova pamätníka Tomáša Baťu, Zlín, autor/author: Petr Všetečka, foto/photo: BoysPlayNice; ARCH o architektúre a inej kultúre 9/2019, odovzdaný do tlače 22. 8. 2019, v predaji od 30. 8. 2019. Časopis podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.