ARCH 9/2019 web ARCH_9_2019_web - Page 5

22. ROČNÍK 19 CENA PREDSTAVENIE NOMINÁCIÍ A SLÁVNOSTNÉ VYHLÁSENIE LAUREÁTA CENY ARCH 2019 SA USKUTOČNÍ 7. NOVEMBRA O 19.00 HOD. V MOYZESOVEJ SIENI FILOZOFICKEJ FAKULTY UK V BRATISLAVE. VYHLASOVATELIA A ORGANIZÁTORI: GENERÁLNY PARTNER: HLAVNÝ PARTNER: REKLAMNÍ PARTNERI: MEDIÁLNY PARTNER: PRODUKTOVÝ PARTNER: ŠPECIÁLNY PARTNER: Cena ARCH 2019 je realizovaná s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.