ARCH 9/2019 web ARCH_9_2019_web - Page 4

NOMINÁCIÍ 100 18 PRIHLÁSENÝCH 18 NOMINÁCIÍ SLÁVNOSTNÉ SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE ODOVZDÁVANIE CIEN ZA CIEN ZA ARCHITEKTÚR ARCHITEKTÚRU 18. ROČNÍK 18. CE ROČNÍK ZA AR ’19 CE 10. ZA 10. AR ’19 10. NA 10. DVOJKE NA DVOJKE POD Z ÁŠTITOU PRIMÁTOR A HL AVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIK Y, A STAROSTK Y MESTSKEJ ČASTI BR ATISL AVA-STARÉ MESTO POD Z ÁŠTITOU PRIMÁTOR A HL AVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIK Y, A STAROSTK Y MESTSKEJ ČASTI BR ATISL AVA-STARÉ MESTO V YHL ASOVATEĽ ORGANIZ AČNÝ PARTNERI HL AČNÝ AVNÍ PARTNERI ORGANIZ PARTNERI V YHL ASOVATEĽ Z VEREJNÝCH ZDROJOV PODPORIL HL AVNÝ PARTNER PROJEK TU PARTNER DOBREJ ARCHITEKTÚRY GENER ÁLNI MEDIÁLNI PARTNERI HL AVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI HL AVNÍ PARTNERI PARTNER DOBREJ ARCHITEKTÚRY GENER ÁLNI MEDIÁLNI PARTNERI HL AVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI Z VERE HL A