ARCH 9/2019 web ARCH_9_2019_web - Page 3

5. ročník odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou BIM a digitalizácia v stavebníctve Organizátor: Konferenciu podporujú: 19. september 2019 Kongresová sála SLSP, Bratislava Konferencia sa koná pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby SR. Hlavné témy: Digitalizácia stavebníctva, BIM a virtuálna realita, ich využitie pri projektovaní a zhotovovaní novostavieb aj rekonštrukcii historických objektov. Hlavní partneri: Odborní partneri: Reklamný partner: Partneri: Mediálny partner: Viac informácií a prihlášku nájdete na www.vydavatelstvoeurostav.sk/sk/konferencie.