ARCH 9/2019 web ARCH_9_2019_web - Page 2

ODBORNÝ PROGRAM KONFERENCIE Mário Lelovský, IT Asociácia Slovenska Digitalizácia stavebníctva a BIM – vízie a skutočnosť Aby bolo možné realizovať aktivity v rámci stratégie priemysel, ktorého súčasťou je aj stavebníctvo, je potrebné spracovať veľké množstvo informácií, na čo slúži BIM. Čo všetko čaká stavebníctvo v rámci požiadaviek na jeho digitalizáciu? Štefan Moravčík, Slovenská komora architektov Od digitálneho navrhovania po digitálne stavenisko – čo bolo a čo nás (pravdepodob- ne) neminie Architektonické navrhovanie i následné projekto- vanie má dva aspekty. Tvorivý proces sa v zásade nemení. Horšie je to v realizačnej fáze. Stavby sa stále stavajú prevažne manufaktúrnym spôsobom. Na čo by sme sa mali v blízkej dobe pripraviť? Marcin Swierz, Poľsko Ľudský faktor v inovácii stavebného procesu založenej na príkladoch implementácie BIM Stavebníctvo je považované za jedno z najkonzer- vatívnejších odvetví. Nie je to celkom presné vyhlásenie, ale všetci sa musíme zhodnúť na tom, že predstavuje mimoriadne ťažký priestor na realizáciu akéhokoľvek typu inovácií. BIM nie je výnimkou. Theodor Sansakrit Strohal, STRABAG AG, Rakúsko BIM v procese výstavby V procese výstavby sa minie veľké množstvo peňazí v krátkom časovom horizonte. Cieľom je správne zaobchádzať so zdrojmi. Digitálna pracov- ná metóda umožňuje sledovať početné procesy, editovať ich a zaznamenávať ich do dátového modelu. Vizualizácia objektov vedie k rýchlejšej detekcii problémov a pomáha zákazníkovi rýchlejšie sa rozhodnúť. Boris Vološin, JAKUB CIGLER ARCHITEKTI, a.s., Česká republika Skúsenosti z aplikácie BIM na veľkých projektoch v Čechách aj v zahraničí Na vybraných projektoch architektonickej kancelárie Jakub Cigler architekti budú odprezen- tované nielen skúsenosti použitia technológie BIM v architektonickej praxi a rôznych projekčných etapách, ale aj BIM na strane investorov, dodávateľov, subdodávateľov a štátnej správy. Mário Juščík, Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., divízia Rigips, Slovensko Aplikácie a BIM riešenia Rigips Predstavené budú aplikácie Rigips pre projektan- tov a dodávateľov a ich integrácia do projekčných softvérov. Digitálne aplikácie Selektor – výber konštrukcií, Kalkulačný program, AKU program a BIM knižnice slúžia ako nástroje, ktoré pomáhajú správne vybrať a v projekte našpecifiko- vať všetky informácie o certifikovaných systémoch suchej výstavby Rigips, vrátane parametrov pre BIM model. Lukáš Zelený, Siebert + Talaš spol. s r.o. Stanica Nivy – ako využiť to „I“ v BIM Stanica Nivy je jeden z najväčších projektov v Európe a v rámci neho vyrastá okrem stanice aj najvyššia budova Bratislavy. Projekt je výzvou nielen pre interné postupy a štandardy architekto- nickej kancelárie SIEBERT+TALAŠ, ale ukazuje aj dôležitosť zladenej komunikácie naprieč všetkými zúčastnenými zložkami. Juraj Krč, WOOWSTUDIO s.r.o., Slovensko Virtuálna realita a jej použitie v stavebníctve Digitalizácia stavebníctva a architektúry je veľkou výzvou, pred ktorou stojí celá odborná verejnosť v tomto odvetví. S tým súvisia aj zvyšujúce sa požiadavky na uplatnenie virtuálnej reality v stavebníctve a najmä v architektúre. Vladimír Hain, Fakulta architektúry STU, Slovensko Virtuálna realita a prepojenie na BIM pri rekonštrukcii historických objektov Architekt Vladimír Hain sa vo svojej prezentácii sústredí na využitie BIM a virtuálnej reality v procese obnovy a rekonštrukcie historických objektov. Odprezentuje výsledky aplikovaného výskumu k tejto téme. Radoslav Vlkovič, GFI, a. s., Slovensko „168“ GFI v tomto roku finišuje jeden z najväčších a najvýznamnejších projektov – Eurovea II – s bu- dúcou najvyššou obytnou budovou na Slovensku a oficiálne prvým mrakodrapom s výškou 168 m. Bola to zároveň doteraz najväčšia výzva pre GFI z hľadiska BIM-u. Linda Tyukos, iBinder Slovakia iBinder stavia na jednoduchosti Najintuitívnejší systém správy dokumentov v stavebnom odvetví. Všetky aktuálne údaje projektu v jednom digitálnom cloudovom projektovom viazači. Nástroj pre stavebné projekty, obstarávania a správu nehnuteľností, vďaka ktorému bude správa dokumentácie jednoduchá a bezpečná.