ARCH 9/2019 web ARCH_9_2019_web - Page 19

Realizácie Priestorová schéma Pohľad zhora Pôdorys 1000 Pohľad predný Rezopohľad Rez 1000 1000 1000 1000 1000 Lesná sauna, Spišský Hrhov Investor: o. z. Centrum architektúry Autorky: WOVEN / Anna Cséfalvay, Marianna Maczová, Veronika Michalíková, Danica Pišteková, spolupráca: Lívia Gažová (o. z. Centrum architektúry), Martin Lipták (o. z. Čierne diery), Obec Spišský Hrhov Projekt: 01. 2017 – 08. 2018, realizácia: 09. 2018 – 08. 2019 Zastavaná plocha: 25 m 2 , úžitková plocha: 19,1 m 2 Obstavaný priestor: 104 m 3 Foto: Daniel Goliáš www.woven.sk Anna Cséfalvay *1988 Bratislava °2014 IKA Akbild Viedeň Marianna Maczová *1988 Bratislava °2013 KAT VŠVU Bratislava Veronika Michalíková *1989 Ružomberok °2013 KAT VŠVU Bratislava Danica Pišteková *1987 Šaľa °2012 KAT VŠVU Bratislava 47