ARCH 9/2019 web ARCH_9_2019_web - Page 18

Realizácie Na ceste od dediny k  saune badať nevídane živú krajinu. Pod lesom sa pasie dobytok, produktívne polia striedajú ovocné sady, mnohé políčka ohraničujú medze, až napokon v tesnej blízkosti sau- ny vidieť mladý les a včelín. Sauna sa nachádza v dobrej spoločnosti, hoc trochu živelnej. A od prvého momentu sa snaží pútať pozornosť. Krivý dom znervózňuje, necháva na pochybách a  kladie otázku prečo. Nebolo zámerom vytvoriť site-specific architektúru, ba autori ani neskrývajú ambíciu túto saunu, tento istý dom ďalej generovať a  podľa možnosti realizovať aj na ďalších miestach na Slovensku. V  tomto zmysle je piešťanská sauna v  Spišskom Hrhove úprimná a odhliadnuc od mierky ju možno vnímať ako mestský krajinný mo- biliár. Formou trochu prísny, obďaleč ale na oko príjemný, nápadne rozpoznateľný – v chotári tejto obce nepochybne. Samotná sauna je v  skutočnosti až za obálkou pootočenej kocky. Translucentné polykarbonátové steny ukrývajú pravidel- ný kváder so stenami z  masívnych drevených hranolov, doplnený o  policu na drevo a  oblečenie saunujúcich sa hostí a  veľkú lavicu, teda akési lapidárium. Sklon zakrivenia obálky určuje uhol operadla lavice, čo je asi jediný moment, ktorým možno z funkčného hľadiska argumentovať pootočenie stien domu. Rozdiel medzi interiérom, či skôr interiérmi sauny, a vonkajškom je výrazný. Kým polykarbonátová obálka domu z exteriéru pripomí- na štrukturálnu fasádu generických záhradných skleníkov, vo vnútri panuje prívetivé teplé svetlo a príjemná atmosféra, tvorená drevenou konštrukciou obálky a predovšetkým centrálnou hmotou samotnej sauny. Je predpoklad, že drevo časom ešte zosivie, čo však vôbec nebude prekážať, naopak. Na prvý pohľad je zjavné, že k  mierke domu je drevená konštrukcia mierne predimenzovaná. Absentujú tu totiž akékoľvek ochranné nátery a robustnosť si tak svojím spôsobom získava sym- patie. Žiaľ, oceľové pätky stĺpov a styčníky drevených prvkov pôsobia až groteskne masívne. V  takomto malom priestore s  priznanou konštrukciou je každý detail na očiach a často, žiaľ, úprimnejší, než by bolo príjemné. Cítiť hrubosť a stavebný švung realizácie. Vidieť to na takmer každom spo- ji aj na kvalite použitého dreva. To, čo by bolo úplne ospravedlniteľné napr. pri hospodárskej stavbe, je tu, v interiéri sauny, trochu škoda. Takémuto typu drevených stavieb a interiérom skrátka pristane sto- lársky detail a  väčšia precíznosť. Emócie a  zážitky z  používania sú potom intenzívnejšie a  architektúra domov presvedčivejšia. Saune tak vo výsledku dominuje prílišná snaha formálne zaujať v kontraste s  menej precíznym spracovaním, ktoré si tento typ konštrukcie vyžaduje. Na realizáciu sauny bola vypísaná crowdfundingová zbierka v  objeme 7 000 eur a  veľká časť práce bola robená takmer (ak nie úplne) zadarmo. Poznámky k  návrhu a  remeselnému spracovaniu sú preto iba dobre mienenou spätnou väzbou a pokusom porovnať saunu v  Spišskom Hrhove s  rádovo drahšími a  prepracovanejšími domami, povedzme z rakúskeho Vorarlbergu, kde sú drevené domy a ich súčasti privedené k dokonalosti. Zároveň je fér dodať, že tento spôsob ochotníckej tvorby a nízkonákladovej realizácie je pri snahe prinášať aj do verejného priestoru kvalitnú architektúru neudržateľný a spomenuté rezervy sú načrtnutím, akú dlhú cestu ešte máme pred sebou, napríklad v porovnaní s rakúskym Vorarlbergom. Mimochodom, saunu realizovala obecná firma zo Spišského Hrhova, jedna z  mnohých, ktorá dokázala zamestnať ľudí nielen z  dediny. Pomerne dôležitá súčasť príbehu tohto domu na okraji lesa... Sauna v  Spišskom Hrhove je málo vídanou realizáciou, ktorá môže byť do budúcna dôležitou referenciou pre podobné typy stavieb v  krajine. A  možno viac než architektonickou najmä ako povzbudenie, že verejne prístupná sauna mimo wellness rezortu je možná a pre nachádzanie vzťahu ku krajine aj potrebná. Matúš Antolík 46