ARCH 9/2019 web ARCH_9_2019_web - Page 17

Realizácie Sauna Spišský Hrhov WOVEN S auna s príbehom Verejná sauna v  krajine, prirodzene, nespĺňajúca hygienické normy zariadenia s  personálom a  zázemím poskytovateľa služieb, je v slovenskej legislatíve neuchopiteľná vec. Realizovať jednoduchý objekt po vzore škandinávskych krajín, bez spŕch, záchodov a pod., je pre mnohé stavebné úrady pravdepodobne neprekonateľné. Pri recenzovaní sauny v  krajine je preto dôležitejšie poznať okolnosti vzniku, než iba sucho hodnotiť dom ako taký a jeho architektonické kvality. Napokon, architektúra a  domy príbehy potrebujú. S  príbehom sa dom stáva príťažlivejším, zaujímavým možno aj navzdory svo- jim formálnym nedostatkom a má väčšiu šancu, že si k nemu jeho užívatelia budú vedieť vytvoriť vzťah. 44 Sauna mala byť pôvodne v  Piešťanoch na brehu Sĺňavy, obo- hacujúca verejný priestor kúpeľného mesta. Lívii Gažovej ako ini- ciátorke, Čiernym dieram sťaby investorovi a  skupine architektiek WOVEN sa však miestny úrad nepodarilo presvedčiť, že verejne prístupnú saunu v  krajine nemožno posudzovať podľa tých istých kritérií ako napr. „saunový svet“ hotelového rezortu. Preto napokon Spišský Hrhov a  dedina s  reputáciou, že stačí chcieť. Nie, že by bol Spišský Hrhov spomedzi 2 890 obcí na Slo- vensku jedinou, kde je možné postaviť verejne prístupnú saunu v krajine, teda nájsť pochopenie na miestnom stavebnom úrade, no presťahovať saunu do úplne iného regiónu možno vysvetliť najmä túžbou realizovať. A pre túto túžbu sa ukázala cesta medzi Piešťanmi a dedinou na Spiši paradoxne ako najkratšia a najjednoduchšia. To, samozrejme, nie je kritika Spišského Hrhova, ktorý naopak ukazuje, ako veľmi dôležité je rozlišovať, nerobiť prieky a ponúknuť priestor tvoriť. Tentokrát architektúru a  verejný priestor, kultúrnu krajinu a príbehy.