ARCH 9/2019 web ARCH_9_2019_web - Page 13

Realizácie Schémy devastácie Rezoaxonometria Širšie vzťahy Rezy Pôdorys strechy Pôdorys schodiska Axonometrická situácia Pôdorys 1. np Obnova vojnového cintorína z 1. svetovej vojny, Banská Bystrica-Majer, 1. etapa Investor: Mesto Banská Bystrica Autori: Benjamín Brádňanský, Vít Halada, Maroš Greš Grafický dizajn: Boris Meluš, statika: Lukáš Kramarčík Projekt: 2016 – 2018, realizácia: od 2018 Plocha pozemku: 5 100 m 2 , úžitková plocha (monument): 80 m 2 Foto: Ján Kekeli, Miroslav Šestina (s. 34 vľavo) www.nla.sk Benjamín Brádňanský Vít Halada *1976 Hnúšťa-Likier °2002 FA STU Bratislava Maroš Greš *1980 Piešťany *1993 Spišská Nová Ves °2004 KAT VŠVU Bratislava °2018 KAT VŠVU Bratislava 37