ARCH 12/2019 web ARCH_12_2019_web - Page 9

Realizácie Víkendový dom Smrečany Pokorny architekti D revenica trochu inak Región Liptova je dlhodobo vyhľadávanou top rekreačnou lokalitou. Pavol Pokorný v  Smrečanoch pri Liptovskom Mikuláši ukončil nedávno zaujímavú realizáciu víkendového domu. Investor (stavebník i  budúci používateľ) nebol v  regióne nováčikom. Dlhodobo tu vlastnil starší dom, ktorý už kapacitne nestačil napĺňať požiadavky mladej, rozrastajúcej sa rodiny. Časom padlo rozhodnutie riešiť problém radikálne – stavbou nového domu. Parcela mala však svoje špecifiká. Dlhý a  úzky pozemok mal síce priaznivú východno-západnú orientáciu, avšak na jeho južnej (najcennejšej) strane je na susedskej hranici rodinný dom s oknami obytných miestností orientovanými priamo na parcelu stavebníka (stav stále trvá). Preto aj návrh musel byť špecifický. Architekt siahol k osvedčenému priestorovému konceptu átriového domu ako lo- gickému riešeniu, ktoré poskytlo obyvateľom domu benefit južného slnka a  zároveň odfiltrovalo sociálnu expozíciu aktivít oboch susedov. Dom je členený na tri krídla, ktoré sú orientované okolo átria – aj zo štvrtej strany flexibilne uzatvárateľného. Východné krídlo tvorí vstupný „carport“ s  nadväznosťou na hlavný vchod a  sklad športového náradia. Severné krídlo zahŕňa obytný priestor (s otvo- reným sedlovým prestrešením), v  západnom krídle sú umiest- nené spálne s  priľahlou exteriérovou terasou. Južnú stranu átria tvorí veľká posuvná brána/stena, ktorá sa dá podľa potreby ľahko odsunúť a átrium buď otvoriť priamo k najslnečnejšej strane, alebo ho uzavrieť a  vytvoriť tak intímny, od okolia striktne pohľadovo separovaný „vnútorný exteriér“. Výborný je kontakt s okolím. Bývať sa dá nielen „dnu“, ale obyt- ný priestor sa za dobrého počasia rozširuje aj na priľahlé vonkajšie plochy. Výsledkom je jednoduché, prízemné, bezbariérové riešenie. Pokojné, lineárne hmoty ozvláštňuje silueta sedlovej strechy. Na tomto projekte je zrejmá pekná práca s  kontextom v  zložitých priestorových vzťahoch. Prezentovaný príklad uka- zuje kľúčový význam architektonického konceptu na konečnom výsledku. Nevýhody a  limity pozemku boli transformované do riešenia, ktoré zabezpečilo dostatok súkromia a veľmi dobrú kva- litu bývania. Návrh je renesanciou až anticky formovaného, dnes na Liptove nie tak často používaného, átriového usporiadania dis- pozície sústredenej okolo centrálneho nádvoria. 21