ARCH 12/2019 web ARCH_12_2019_web - Page 6

Obsah Téma Bez bariér 11 Editoriál Aktuálne 50 Peter Lényi, Ondrej Marko, Jana Kvasniaková: Turistická rozhľadňa na Veľkej Homoli, Modra 12 Tatiana Kuva: Nová a zároveň pôvodná Rozhovor Výsledky súťaží 16 Kvalita architektonického a technického riešenia musí byť v jednote 56 Pavel Gregor: Cena Inspireli Awards 2019 Pavol Pokorný v rozhovore s Andreou Bacovou 57 Matthias M. J. Arnould: Prvé miesto na študentskom workshope UIA-CBC pre Stavebnú fakultu STU Realizácie k téme Recenzie 20 Pavol Pokorný: Víkendový dom, Smrečany Štefan Moravčík: Drevenica trochu inak 58 Radka Kubaliaková: FArchtrip 2019 – odborná študijná cesta za architektúrou 2019 26 Marek Jablonský, Stanislav Majcher: Zariadenie sociálnych služieb a špecializované zariadenie Dúbravka – Hlavica, Bratislava – Dúbravka 60 Filip Bránický: Archtrip 2019 61 Rasťo Udžan: Poštová známka venovaná architektovi L. E. Hudecovi Martin Zaiček: Architektúra pre starostlivosť 62 Matúš Dulla: O architektúre Aleny Šrámkovej 32 Peter Moravčík: Polyfunkčný súbor Seberíniho, Bratislava-Ružinov 63 Pavol Paňák: Príbehy (ne)starostlivosti Iná kultúra 66 Imro Vaško: Architektúra pohyblivého obrazu – koláž absurdných drám English summary 68 Without barriers Súťaže, Výstavy Nora Vranová: Čo je správne, to je krásne 38 Rudolf Bicek, Vladimír Kačala, Romana Mlynáriková: Južný barbakán, Bardejov Ján Krcho: Obnova Hornej (Južnej) brány Bardejova Aktuálne realizácie 44 Martin Skoček: Byt P7, Bratislava-Staré Mesto Andrej Olah: Poctivý fach 12/2019 ARCH o architektúre a inej kultúre www.arch.sk 3,70 € Bez bariér 10 Víkendový dom Pavol Pokorný Zariadenie sociálnych služieb Marek Jablonský Stanislav Majcher Polyfunkčný dom Barbakán Peter Moravčík Rudolf Bicek Vladimír Kačala Romana Mlynáriková Redakcia ARCH o architektúre a inej kultúre, odborno-vedecký časopis / ARCH on architecture and other culture, technical-science magazine; Vydáva / Published by: VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r.o., člen medzinárodnej mediálnej skupiny FORUM MEDIA GROUP GMBH; IČO: 31 394 515; Výkonná riaditeľka / Managing director: Michaela Koreňová; Odborná garantka / Supervisor: Darina Lalíková; Vychádza mesačne / Published monthly; Ročník / Volume 24 Šéfredaktorka / Editor-in-chief: Andrea Bacová; Redaktorka / Editor: Hana Kopecká, tel.: 02/32 66 28 17, e-mail: arch@eurostav.sk, kopecka.arch@eurostav.sk; Grafická koncepcia / Visual concept: Barbora Šajgalíková, Zoran Samoľ, Štúdio designbar; Grafická úprava / Layout: Gama design s. r. o., Bratislava; Preklady / Translations: Zuzana Habšudová, Ian Mackie; Obchodná riaditeľka / Sales director: Dagmar Jančovičová, 0905 723 198; Obchodné oddelenie / Sales department: tel.: 02/32 66 28 20, e-mail: obchod@eurostav.sk; Poštová adresa / Postal address: Seberíniho 1, 821 03 Bratislava; Tlač / Printed by: Alfa print, s. r. o., Martin; Rozširuje / Distributed by: Mediaprint-Kapa a L.K. Permanent, s.r.o.; ISSN 1335-3268; EV 573/08; Objednávka predplatného / Subscription: Zuzana Tóthová, Vydavateľstvo EUROSTAV, s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, tel.: 02/32 66 28 27; Ročné predplatné / Subscription 2019: 33 €; Cena jedného výtlačku / Single issue price: 3,70 €; Redakčná rada / Editorial board: doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD., Mgr. akad. arch. Ing. arch. Tomáš Bujna, Ing. arch. Maja Ivanič, Ing. arch. Jan Kratochvíl, Dr. Ing. arch. Ján Krcho, CSc., Ing. arch. Darina Lalíková, CSc., Ing. arch. Andrej Olah, Ing. arch. Pavol Paňák, prof. Ing. arch. Ján Stempel, Ing. arch. Roman Žitňanský; Publikované texty odrážajú názory ich autorov a nemu- sia sa zhodovať s názormi redakcie; Obálka/Cover: Južný barbakán, Bardejov, autori/authors: Rudolf Bicek, Vladimír Kačala, Romana Mlynáriková, foto/photo: Dionýz Dugas; ARCH o architektúre a inej kultúre 12/2019, odovzdaný do tlače 21. 11. 2019, v predaji od 28. 11. 2019. Časopis podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.