ARCH 12/2019 web ARCH_12_2019_web - Page 30

Realizácie Byt Bratislava Martin Skoček P octivý fach Staré byty majú svoje čaro. Nesú v  sebe príbehy bývalých obyvateľov či rôzne odkazy doby. Byt na Podjavorinskej ulici sa nachádza na treťom poschodí bytového domu zo začiatku mi- nulého storočia, čiastočne však zasahuje aj do susedného domu. Pôvodne sa tu nachádzali spoločné sušiarne, ktoré boli neskôr pre- stavané na dva malé byty. Súčasný obytný priestor vznikol adíciou nadstavaného podkrovia vedľajšieho domu, vďaka čomu k  bytu pribudla tretia izba a malá terasa. Architekti našli byt už v tomto stave, pôvodná dispozícia však prešla radikálnou prestavbou. Zásadnou zmenou bolo vybúranie priečok, ktoré centrálnu časť predeľovali, vznikla tak veľkorysá obývacia izba, na ktorú sú naviazané ostatné funkcie. Vďaka tomu boli eliminované chodby a maximalizovaná obytná plocha. Martin Skoček a  jeho tím pracovali s  osvedčenou poctivou materialitou dubových povrchov, omietaných stien ponechaných bez krycieho náteru či povrchu, ktorý ponúkla samotná stavba – režného muriva z plnej pálenej tehly. To dostalo jemnú kryciu vrst- vu vápennej malty, ktorá pomohla povrch zjednotiť do jedného celku. Byt prešiel komplexnou rekonštrukciou, vymenené boli všetky rozvody, povrchy a  aj okná, ktoré v  tomto prípade dostali mo- derný vzhľad, keďže z pôvodných nezostali zachované ani otvory. Jasnou materiálovou voľbou bolo drevo, avšak nebol tu použitý štandardný eurohranol, ale na mieru navrhnutý detail rámu s vlepeným izolačným sklom v jednej rovine. Tak, ako staré byty majú svoje čaro, mávajú aj svoje úskalia. V  tomto prípade si architekti pred začatím prác spravili sondy, ktoré pod podhľadom ukazovali betónový korýtkový strop. Ten plánovali ponechať odhalený a tomu aj prispôsobili celkový kon- cept priestoru. Pôvodne mala totiž centrálny priestor zo všetkých strán lemovať biela knižnica, ukončená betónovým stropom. Avšak počas búracích prác sa pri strhnutí podbitia stropu ukáza- lo, že strop je betónový len sčasti, zbytok tvorili drevené trámy v katastrofálnom stave. Keď totiž v minulosti realizovali nadstavbu, 45