ARCH 12/2019 web ARCH_12_2019_web - Page 21

Realizácie RU Ž INOV BUS BUS BUS Rez priečny Situácia Rez pozdĺžny 36 Pôdorys 1. np Pôdorys 7. np Pôdorys 1. pp Pôdorys 3. np