ARCH 12/2019 web ARCH_12_2019_web - Page 2

22. ROČNÍK CENA 19 VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, REDAKCIA ČASOPISU ARCH A OBČIANSKE ZDRUŽENIE EUROARCH ĎAKUJÚ ZA PODPORU CENY ARCH 2019. GENERÁLNY PARTNER: HLAVNÍ PARTNERI: REKLAMNÍ PARTNERI: MEDIÁLNY PARTNER: PRODUKTOVÝ PARTNER: ŠPECIÁLNY PARTNER: Cena ARCH 2019 je realizovaná s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.