ARCH 12/2019 web ARCH_12_2019_web - Page 10

Eliminuje uvedené nevýhody pozemku v  kontakte s  už jest- vujúcimi susednými domami, naviac s  oknami „pozerajúcimi sa“ z  bezprostrednej blízkosti priamo na parcelu. Obytné krídla vy- medzujú privátny priestor. Vzniká átrium, ktoré je zo všetkých strán clonené pevnými alebo posuvnými bariérami. Vnútorný dvor sa tak v letných mesiacoch stáva stredobodom obytného priestoru. Den- ná časť domu je rozšírená o otvorené podkrovie. Dom je realizovaný ako jednopodlažná, nepodpivničená mon- tovaná drevostavba. Stĺpiková konštrukcia z  KVH profilov je z  vnútornej strany zaklopená OSB doskou, ktorá plní zároveň funkciu parozábrany. Z vonkajšej strany je uzavretá difúzne otvorenými drevovláknitými panelmi. Tepelnú izoláciu vnútri stien a  stropov tvorí minerálna 22 vlna. Exteriérové povrchy sú zo sibírskeho smrekovca, vrátane po- bytovej pochôdznej terasy orientovanej do záhrady. Smrekovcový obklad je z vertikálne orientovaných dosiek, v styku upravených na spoj pero-drážka. Drevo je tiež dominantným materiálom použitým v  interiéri. Drevené sú steny, podhľady a podlahy (lokálne kombinované s bie- lymi hladkými povrchmi stien na chodbách a v izbách). Orientácia línií obkladových prvkov sa zmenila na vodorovnú. V sanitárnych priestoroch sú použité keramické obklady a dlažby. Okná a dvere sú drevo-hliníkové. Šikmá strecha je plechová s odvetrávanou vrstvou. Zváraná PVC fólia na plochých strechách je kotvená k podkladu. Spádové vrstvy z polystyrénu tvoria dodatočnú tepelnú izoláciu. Nazdávam sa, že prezentovaný dom môže byť príkladom a al- ternatívou k  tomu, čo obvykle vzniká na podobných miestach. Nielen pri rekreačnom bývaní. Je zrejmé, že iba individuálny „na mieru šitý“ návrh má potenciál vysporiadať sa s  často zložitými osobitosťami konkrétneho pozemku. A  aj keď Pokorného dom v  Smrečanoch nevychádza svojou formou zo „všeobecne pred- pokladaných klasických archetypov“, je príkladom racionálneho, ekologického, kontextuálneho a  funkčného usporiadania, ktoré je lepšie ako drvivá väčšina riešení, s ktorými sa bežne stretávame. Nie je to príklad, ktorý sa dá mechanicky kopírovať. Bol navrhnutý presne na konkrétne miesto, do špecifických podmienok. Dobrá ar- chitektúra môže mať rôzne formy. Toto je jedna z nich, ktorá splnila svoj účel a bude, pravdepodobne, aj dlho a dobre slúžiť k spokoj- nosti svojich používateľov. Štefan Moravčík