Antakalnis Vasario mėn. | Page 2

turinys Andrius Samaitis Apie mobilizaciją Antakalnio vardan ....................2.................... Užburiantis baroko perlas Vilniuje – Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia šv. Karalienių koplyčia šv. Augustino koplyčia Maloningosios Marijos altorius Antakalnio Jėzaus skulptūra Penkių Jėzaus Žaizdų altorius šv. Uršulės kolplyčia Karžygių kolplyčia ....................8.................... Žalianamis duris atvėrė visiems jauniems žmonėms ....................18....................