AMNYTT 4/2020 - Page 144

Industry@pps | 1/2020 ET200SP HA – fleksibel og robust I/O-serie ET200SP HA er utviklet med bakgrunn i kravspesifikasjoner fra prosessindustrien. Spesielt med tanke på Olje & Gass, og kjemisk industri. Nøkkelegenskaper er robusthet, høy kanaltetthet og tilgjengelighet. Denne I/O-serien er designet for temperaturer opp til 70 grader celsius, og ned til -40, i standardutførelse. Kanalene er utstyrt med elektronisk isolasjon for opptil 1500V. 230V-kort er isolert for 4200V. Terminalmoduler kan fås inkludert elektronisk sikring (20mA) per kanal og strømforsyningsinngang på terminalmoduler er også utstyrt med sikring. Samlet utgjør dette muligheten for å sette opp din distribuerte I/O enda nærmere felt. Gjerne i et lukket kabinett uten oppvarming eller lufting, og med kabling direkte til instrumentet. Diagnosedata gir kjapp feilretting ved for eksempel kortslutning ved feltinstrument. I tradisjonelle oppsett med mindre distribuerte I/O-løsninger, kan ET200 SP HA settes opp med nærmere 900 I/O i samme rack. Redundans på I/O-kort, slik at man kan bytte kort uten å miste sensor-data, håndteres rett i terminalmodulene. Da har man to like I/O-kort som settes i en terminalmodul med enkelt sett med terminaler. Alle terminalmoduler har push-in-terminaler for opptil 2.5 kvadrat-mm. Interface-modul er koblet til Profinet med busadapter for fiber eller RJ45. En nyhet her er også omformer fra profinet til 2-leder kabel slik at man kan benytte en eksisterende kabel for å få profinettet helt frem. ET200SP HA støtter også CiR over profinet (Configuration in Run). Dette betyr at man kan gjøre endringer på I/O-adresser uten å måtte stoppe PLS-en. Om det er ønskelig med redundant PLS så kan ET200SP HA kobles med system-redundans (S2) eller eventuelt med media-redundans (R1) med 2 interface-moduler for profinet. For SIMATIC PCS 7 har vi kanaldrivere som gir diagnosedata rett opp til HMI og HART-I/O kan gi PCS7-programmet tilgang til 4 HART-variabler per kanal. FERDIGBYGDE KABINETTER OG TEGNINGSUNDERLAG Vi har tegningsunderlag (Eplan og Auto- CAD, inkludert termiske kalkyler) for 5 forskjellige typer kabinettoppbygning med og uten rekkeklemmer. Underlaget er tilgjengelig på våre supportsider, og det er mulig å bestille ferdig bygd kabinett. På illustrasjonen ser du et eksempel på kabinett (800 mm bredde) med redundant strømforsyning, inntakssikringer, 3 stk Scalance XC206-2 nettverks-switch, redundant PLS og ET200SP HA med 54 I/O-kort, beregnet for feltkabler til nærmere 900 I/O. ET200SP HA er tilgjengelig for Step7 v5.6, TIA Portal v16 og PCS 7. 12