AMNYTT 4/2020 - Page 7

HMI & IoT Exor MULTI-TOUCH OPERATØRPANELER • Elegant visualisering, trend, alarm og datalogging • Flerbruker klientserver-topologi • Skyløsninger med MQTT • HTML5 for klienter på nettbrett og smarttelefon • Integrert CoDeSys PLS • Typegodkjent DNV GL SCADA | HMI | PC | NETTVERK | IoT LEDENDE LEVERANDØR AV PROGRAMVARE OG PRODUKTER FOR AUTOMATISERING OG INDUSTRIELL IT post@autic.no +(47) 33 30 09 50 autic.no