AMNYTT 4/2020 - Page 65

65 /71 AMNYTT NR. 4 2020 Schneider Electric står bak flere av de aller største ladeanleggene for elbiler i Norge. Som en av de ledende aktørene innen infrastruktur og smarte elbilladere, er det naturlig å sette seg ambisiøse mål for egen bilpark, mener Engebretsen. Skal være lønnsomt Transportsektoren er den hurtigst voksende bidragsyteren til klimaendringer og står, ifølge Miljødirektoratet, for hele 23 prosent av de globale energirelaterte klimagassutslippene. Med like god eller bedre kjøreevne, samt pris og komfort på dagens elbiler sammenlignet med fossile kjøretøy, er det gode forutsetninger for at flere vil konvertere til elbiler i tiden fremover. I tillegg er vedlikeholdskostnadene for elbiler lavere, noe som er spesielt viktig dersom man kjører mye i jobbsammenheng. Hos Schneider Electric består bilparken av rundt 14 000 biler i over 50 land, noe som genererer mer enn 80 000 tonn CO2-utslipp hvert år. Dette er den nest største utslippskilden i selskapets operative CO2-fotavtrykk. For å få fart på elbilkonverteringen må det satses og investeres. Schneider Electric ønsker å legge til rette for at endringen skal være lønnsom for de ansatte: Per Christian Engebretsen leder Schneiders elbil satsing I Norge -Vi har firmabilordning og kompensasjon for utgifter til kjøring av private biler og til installasjon av lader. Strømforbruket rapporteres via selskapets smartteknologi i EVlink laderne. Også denne kostnaden dekkes av selskapet. For oss handler det om å investere både i miljøet og i våre medarbeidere. Det er en suksessformel, fordi det gir eierskap til elbilsatsningen vår, mener Per Christian Engebretsen i Schneider Electric.