AMNYTT 4/2020 - Page 61

61 /71 AMNYTT NR. 4 2020 styrke når vi kan tilby så godt som hele produktspekteret innen regulering og kontroll. Beholder merkevarenavn Selskapsnavnet Pentair forsvinner nå helt. Virksomheten er blitt en helt integrert del av Emerson Automation Solution. Men merkenavn vil bli beholdt. Dette er en strategi Emerson har fulgt med hell tidligere. Det er bare å nevne Fisher og Bettis, som er velkjente merkenavn innen ventil og aktuatorer sektoren. Det ble gjennomført en omfattende evaluering av hvert enkelt produktsegment for begge selskapene, med hensyn på hvor godt de forskjellige ventil segmenter ble dekket. Oppsummeringen viser at nye Emerson er blant de ledende leverandører innen hele ventilspekteret. Konsernets målsetting om å være nummer en eller to på verdensbasis i de produktspekter selskapet lever til er nå i ferd med å bli realisert for ventil og aktuator virksomheten. Om tidligere Pentair Pentair hadde om lag 40 fabrikker på verdens basis. I alt var det 7 500 ansatte innen ventilvirksomheten. I Norge er det 16 personer som har sitt daglige virke på Skui ved Sandvika. Markedssegmentene selskapet har dekket er olje og gass, marine, landbasert prosessindustri, vann og avløp, vannkraft og havbruk. Stort sett er dette områder som også Emerson har virksomhet rettet mot.