AMNYTT 4/2020 - Page 58

58 /71 AMNYTT NR. 4 2020 Tidligere Pentair Valves & Controlls er nå en integrert del av Emerson Automation Solution Det er spesielt innen ventilsektoren at det har skjedd store endringer. Den første store endringen var i 2015. Da det ble kjent at distribusjonsansvaret for Fisher kontrollventiler, som produseres av Emerson, skulle overtas av den norske Emerson Process Management selskapet ble strategien raskt klarlagt: - Det skal bygges opp en norsk Fisher organisasjon i Emerson systemet, som tilbyr de samme funksjonene som forrige distributør hadde, sa daværende Country Manager. For å få det til måtte det tas en del grep, og det ble jobbet ganske intenst for å få alle elementer på plass. Bred portefølje Ved oppkjøpet i 2017 av Pentair Valves & Controls, som var det største oppkjøpet noensinne i Emersons historie, fikk selskapet en ledende posisjon innen alle sektorene av ventiler og aktuatorer. Produktporteføljen til de to selskapene var i hovedsak komplementær. Etter oppkjøpet dekker Emerson alle teknologier og bruksområder. Konkurransemyndigheten kom til samme konklusjon da de vurderte oppkjøpet. Det var bare innen et produkt segment at et av selskapene måtte selge virksomheten ut av konsernet.