AMNYTT 4/2020 - Page 55

55 /71 ”AEGIS er et prosjekt helt i tråd med vår strategi om havneutvikling, bærekraft og økt transport av gods på sjø. For oss er det spesielt viktig at dette prosjektet har fokus på bruk av mindre og fleksible fartøy, digitalisering, logistikkløsninger og havneoperasjoner. Vi ser virkelig frem til å jobbe videre med AEGIS.” - Terje Meisler, Maritim sjef, Trondheim Havn ”Autonome tilbringerskip kombinert med automasjon i havnene er en av nøklene til fremtidens sjøtransport. Brukerne vil få mye bedre og fleksible transporttjenester AMNYTT NR. 4 2020 ved å øke frekvensen og redusere tidsforbruket.” – Ørnulf Jan Rødseth, Daglig leder, Norsk Forum for Autonome Skip. ”Bevilgningen til AEGIS-prosjektet er en anerkjennelse og ytterligere styrking av Norges ledende posisjon på utvikling av autonom skipsfart. Prosjektets fokus på havneoperasjoner og lasthåndtering gjør at det kompletterer andre store norske prosjekt, for eksempel EU-prosjektet AUTOSHIP, som i hovedsak ser på skipet.” – Vegar Johansen, Administrerende direktør, SINTEF Ocean Nye X2 web HMI-er med innebygget HTML5 webklient De nye X2 web HMI-ene gir deg muligheten til å bruke HTML5-webteknologier i industrielle miljøer på tvers av ulike plattformer som HMI, mobil, nettbrett, PC osv. uten noen konvertering eller omprosjektering. X2 web tilbyr visualisering med et Chromium-basert nettleservindu i kioskmode for å vise websider fra SCADAsystemer, PLS-er eller andre enheter med innebygde webservere. Les mer på: www.beijerelectronics.no/X2web