AMNYTT 4/2020 - Page 51

51 / 71 AMNYTT NR. 4 2020 80 millioner kroner til SINTEF-ledet EU-prosjekt på autonome skip Prosjektet skal utvikle automatiske logistikkløsninger for sjø og innenlands vannveier. Ca. 32 millioner kroner går til norske deltagere. Krav til grønnere transport, belastning på veisystemene og plager fra støy og støv gjør sjø- og elvetransportene interessante som alternativ til lastebil. Av SINTEF