AMNYTT 4/2020 - Page 45

Ny effektbryter for maritime applikasjoner Schneider Electric lanserer MasterPact NW EPDC-D 1100V DC, en effektbryter som er testet, godkjent og sertifisert for maritime applikasjoner. - En tydelig trend innen skipsdesign de siste årene er økt bruk av hybride elektriske fremdriftssystemer, forklarer Lasse Baugerud, Offer Manager i Schneider Electric. Elektrifisering er trenden Dette gjelder hovedsakelig i kombinasjon med tradisjonelle dieselgeneratoreller gassturbiner, men også helelektriske løsninger. - Hovedmotivasjonen for elektrifisering, både når det gjelder hybride og rent elektriske applikasjoner, er reduserte utslipp, redusert drivstofforbruk, større fleksibilitet i skipsdesign og mindre slitasje på maskineri. I min prosess må jeg ha pålitelige trykkmålinger, både lokalt og remote. NÅ KAN DU DET Reduser utfordringene på vedlikehold relatert til trykkmålinger, få forbedret sikkerheten til operatøren og få kontinuerlig tilgang til trykkavlesningen med Emerson’s Wireless Pressure Gauge. Emerson’s velkjente piezoresistive sensorteknologi gir overtrykksbeskyttelse og flere barrierer mot prosessmediet for å øke pålitelighet og sikkerhet. Elektronisk overføring av data til lokal viser og statuslampe for feilindikasjon. WirelessHART ® kommunikasjonen sender informasjonen videre til kontroll- og overvåkingssystem hvert minutt. For å lære mer om produktet besøk EmersonProcess.com/Rosemount-Wireless-Pressure-Gauge. Kontakt oss på telefon: 35575600 eller send oss en mail på info.no@emerson.com Registrer deg for å få nyheter fra Emerson Emerson.com/subscribe Emerson-logoen er et Emerson Electric Co varemerke og servicemerke. ©2020 Emerson Electric Co.