AMNYTT 4/2020 - Page 42

42 /71 AMNYTT NR. 4 2020 av en lang rekke funksjoner er forenklet med app teknologien. Sluttbrukeren kan konsentrere seg om å finne de mest velegnete verktøy for de oppgavene som skal overvåkes eller styres. Det er ikke lengre nødvendig å besitte dyp dataprogrammerings kompetanse for å kunne ta i bruk de mest avanserte verktøyene. I dagens løsninger er det mer snakk om å konsentrere seg om å finne de beste løsningene. Sky teknologien har endret måten data blir lagret og bearbeidet på. Lagringskapasiteten er nå så stor at det ikke eksisterer praktiske begrensninger i datamengden som kan lagres. Analyseverktøyene som er utviklet for å utnytte dataene som er innsamlet er også blitt mer avanserte. Men med nye løsninger dukker det som regel opp nye problemer. Sikkerhet kan være et tema hvis sluttbruker og skyleverandører ikke gjør en god jobb, med å sette opp riktige sikkerhetsløsninger. I de siste årene er det nå utviklet en mellom teknologi til lagring og analyse i kontrollsystemene eller i skyen. Edge teknologien gir en mellomløsning, som gir noe av skyteknologiens spesielle fortrinn og lettere kan kontrolleres av en bedrifts eget personell. Visualisering blir stadig mindre, og er enkelt i bruk Tett på utviklingen - Iconics har selvsagt fulgt opp disse teknologitrendene, sier Johansen. Skal de kunne følge opp forretningsstrategien med å være helt i spissen av teknologiutviklingen, må slike trender som app- og Edge teknologi følges opp. – Vi har levert Iconics løsninger i mange år, forteller Larsen. Med den erfaringen vi har er jeg helt trygg på at produktene holder det Iconics lover. Reportasjen fra samtalen med gründeren av firmaet Russell L. Agrusa, i AMNYTT 07 2018, kan leses her.