AMNYTT 4/2020 - Page 39

39 /71 AMNYTT NR. 4 2020 direkte tilgang til informasjon de tidligere ikke hadde . I tillegg forsterkes disse trendene med kunstig intelligens. Dess mer avansert bearbeidet data en medarbeider får presentert, jo bedre kan vedkommende utnytte sin egen erfaring og kompetanse. Bred erfaring - Vi har i flere år vært med på denne reisen, sier Tom Erik Larsen. Larsen er markedsdirektør hos Malthe Winje og har fulgt opp Iconics som ansvarlig for VAR posisjonen til selskapet. Nå vil Larsen være støttespiller for Johansen for dette markedsområdet. I tillegg til å være den norske salgskanalen skal vi sammen bygge ut systemintegrator nettet vårt, sier Johansen og Larsen. Referanselisten som VAR er omfangsrik og omfatter kunder innen: • Byggautomatisering • infrastruktur, samferdsel • energiforsyning, kraftselskaper • Vann og avløp Med den nye posisjonen og siste teknologiske utvikling, ser Johansen et stort potensiale innen industrien generelt. Siden 1986 da ICO- NICS ble etablert, er det solgt 375 000 lisenser på verdensbasis. For å nå så mange kunder har strategien Alle digitale teknologier benyttes i digitaliseringen i produktutviklingen vært at løsningen skal kunne: • håndtere all slags utstyr • kobles til ethvert kontrollsystem • kommunisere med alle aktuelle protokoller • håndtere alle aktuelle enheter • være skalerbart I dagens terminologi kan vi si at løsningen sørger for at IT møter OT. Topp informasjonsteknologi kompetanse Helt fra etableringen av selskapet har Microsoft vært en helt sentral samarbeidspartner. ICONICS ar i en