AMNYTT 4/2020 - Page 35

35 /71 AMNYTT NR. 4 2020 formasjon fra tredje parts løsninger, så sant de løsningen følger anerkjente standarder. Vi har kontakter til brukere både innen olje og gass sektoren og landbasert virksomhet. Vårt standpunkt er at alle foretak må ta i bruk digitaliserte løsninger og konsepter, og vil kunne hente ut store gevinster. - Med flere av våre tjenester har vi allerede kunne vise til gode resultater, sier Moen. Nå mener vi at vi kan ta ett ytterligere steg i å hjelpe foretak i arbeidet mad å forbedre konkurranseevnen. Øystein Moe leder den digitale satsingen i Norge Automatisering i Havbruksindustrien 2020 Hitra, 2. - 3. september PROGRAM OG PÅMELDING