AMNYTT 4/2020 - Page 32

32 /71 AMNYTT NR. 4 2020 Peter Zornio er arkitekten bak Emersons digitaliserings strategi I tillegg til å kunne tilby hele bredden av produkter, må leverandøre- og ståsted Må tilpasses kundens behov ne også kunne lever tjenester i et - I gruppen er vi fire personer, sier helhetlig system, for å kunne hjelpe Moe. Men vi benytter våre fag-. og sluttkunden med digitalisering fra A produktspesialister avhengig av til Å. Nå har en av de få leverandøren som har det brede produkt og kundenes behov. For hver kunde vil vi sette sammen en prosjektgruppe tjenestetilbudet etablert en egen som dekker behov og målsetting til forretningsenhet som skal hjelpe kunden. I tillegg kan vi trekke på ekstern kundene med den digitale transformeringen. - Emerson Automation Solutions, som nå er det formelle navnet på all aktivitet, etablerte i fjor høst enheten DX, forteller Øystein Moe. Han skal lede den norske gruppen av erfarne medarbeidere som utgjør DX enheten, eller business unit som det kalles hos moderselskapet. D står for digital og X er Emerson kompetanse. Digitaliseringsprosjekter kan være svært forskjellig, avhengig av hvor lang kunden er kommet i dag. – Uansett hvor langt det enkelte foretak er kommet i den digitale transformasjon, er vi avhengig av riktig informasjon, sier Moe og daglig leder i Emerson Norge Eric Christensen. Riktige måledata, som er basert den amerikanske forkortelsen for på riktig valg av instrument og god transformation. måleoppstilling, er grunnlaget for: