AMNYTT 4/2020 - Page 24

24 /71 AMNYTT NR. 4 2020 Morgendagens produsenter må raskt kunne utvikle nye produkter, blant annet ved hjelp av VR teknologi En populær influencer som promoterer et bestemt produkt på Instagram er alt som trengs for å sende etterspørsel i taket. Bare i løpet av den neste timen vil tusenvis av forbrukere bestille den ettertraktede nye varen. I løpet av 24 timer har alle nettbutikkene bli tømt for den aktuelle varen. Når grossister prøver å etterfylle lagrene er produsentens alternativer begrenset: de har rett og slett ingen muligheter til å etterkomme flommen av ordre som renner inn på så kort tid. - Inntil nylig kan dette ha virket som et usannsynlig scenario sier Wlady Martino, bransjeekspert for emballasjebransjen i B&R. Men det blir en stadig mer vanlig opplevelse vi hører om fra flere og flere produsenter. Det er klart vi har nådd et punkt der konvensjonelle produksjonsløsninger ikke lenger kan følge med kravene fra produsentindustrien - og til slutt med forbrukernes etterspørsel. Fire nye utfordringer Martino har identifisert fire hovedutfordringer produsenter av emballerte forbruksvarer spesielt står overfor: • Rask SKU- proliferation = utfor dringer i underleverandørkjeden • Stadig varierende batchstørrelser • Uforutsigbar etterspørselssvingning • Kortere livssyklus