AMNYTT 4/2020 - Page 16

16 /71 AMNYTT NR. 4 2020 Gisle Frydenlund har vært helt sentral i utviklingen av den nye fabrikken Corvus Energy er en ledende produsent av batterier til maritim bruk. AMNYTT har tidligere omtalt en fremtidsrettet løsning for fiskerinæringen; (AMNYTT 4-2016). Det kom riktig nok ikke frem i den artikkelen at det ble brukt batterier fra Corvus Energy i sjarken Karoline i den artikkelen. Selskapet er en ledende leverandør av batterier og har leveranser fra Tokyo Bay til San Fransisco. Underlaget fra studien om det var mulig å helautomatisere produksjonen av batterier var grunnlaget for anbudsprosess for en produksjonslinje i Bergen. - Vi endte opp med fire gode maskinbyggere i sluttfasen av evalueringsprosessen, forteller Gisle Frydenlund. Han er driftsdirektør hos Corvus Energy. Frydenlund var ikke med i de innledende studiene. Han fikk forespørsel om å være ansvarlig for å etablere den norske fabrikken og innføring av selskapets nye ERPsystemer da beslutningen om å bygge ny fabrikk var tatt. Frydenlund har erfaring fra Beerenberg Corp., et serviceselskap i olje- og gassektoren, hvor han fungerte som EVP Major Projects & Added Services. Før han begynte i Beerenberg jobbet han som avdelingsleder i Imenco og