AMNYTT 4/2020 - Page 146

Industry@pps | 1/2020 Stor liten nyhet for TN-Anlegg Siemens har akkurat lansert en helt ny serie jordfeilautomater som egner seg spesielt for bruk i hus, leiligheter og hytter. Med kun én moduls bredde (18mm) får du nå enten en vanlig jordfeilautomat slik vi kjenner i dag eller jordfeilautomat med lysbuevern (AFDD) integrert i samme modul. Dette gir mange nye muligheter og for å forklare litt nærmere har vi tatt en prat med produktsjefen i Siemens for disse produktene, Geir Bråthen. Hva er det som egentlig skiller disse nye jordfeilautomatene fra det som allerede finnes på markedet? Det unike med denne nye serien er at for første gang er det nå mulig å kombinere bruken av vanlige jordfeilautomater og jordfeilautomat med lysbuevern på felle samleskinne ettersom begge har 18 mm bredde. HVILKE ANDRE FORDELER TENKER DU PÅ DA? Plassbesparelse, utbryter Geir Bråthen raskt. Disse nye jordfeilautomatene bygger bare 18 mm, som er halvparten av dagens typer. Jordfeilautomat med lysbuevern gir enda større plassbesparelse, som gjør at man kan bruke mindre skap. NEK 400-2018 stiller krav til 30% reserveplass i nye installasjoner for fremtidig oppgradering med kurser og utstyr, samt at 1+N jordfeilautomater er tillatt i TN-anlegg i Norge. HVORDAN ER DET MULIG Å FÅ PLASS TIL SÅ MYE I EN ENKEL MODUL? Siemens har vært og er veldig innovative og bruker mye penger på forskning og 14