AMNYTT 4/2019 - Page 46

Pressemeldinger Ship of The Year: 8 av 20 har «Siemens inside» Nor-Shipping 2019: Verdens stør- ste plug-in hybrid skip, Color Hybrid, er kåret til «Ship of The Year» under årets shippingkonfe- ranse på Lillestrøm. Av de 20 far- tøyene som har vunnet prisen siden 1997, er åtte utstyrt med Siemens- teknologi for kraftforsyning og fremdrift. - Dette er helt klart en inspirerende bekreftelse på at vårt mål om å skape en fremtidsrettet og bærekraftig skips- fart blir verdsatt av næringen,» sier salgsdirektør Ketil Aagesen i Siemens. Batteripakke fra Trondheim Når Color Hybrid kommer i drift som- meren 2019 vil det være verdens største plug-in-hybridskip med en bat- teripakke på 5 megawatt. Fergen har kapasitet til å frakte 2000 passasjerer og 500 biler, og trafikkerer strekningen mellom Sandefjord og Strømstad.