AMNYTT amnytt.no 5/2020 - Page 85

85 /86 AMNYTT NR. 5 2020 nyttig erfaring ved gjennomføring av deler av kurstilbudet digitalt på nett. For at montøropplæring også skal være enkel, rasjonell og kostnadseffektiv både for kursdeltaker og lærebedrift, tilbyr vi nå Tavleskolen som nettkurs. Terskelen for deltakelse har blitt lavere for alle parter, og vi ser frem til at tavlebransjen vil benytte av utdanningstilbudet. Første anledning for Nye Tavleskolen Modul 1 på nett er 5. og 12. november 2020. Kursomtale Tavleskolen Modul 1 og 2 er et opplæringsprogram over til sammen 4 dager, som inneholder informasjon om tavlemontøryrket, tavlemarkedet og tavleprodusentenes rolle, i tillegg til aktuelle faglige, praktiske og teoretiske temaer som er viktige for utdanning av tavlemontøren som selvstendig elektrofagarbeider. Siden tavlefaget er et regelstyrt elektrofag, har kurset et sterkt fokus på forskrifter og normer som til enhver tid skal ligge til grunn i tavlemontørens daglige arbeid og for tavler som produseres, repareres eller vedlikeholdes. Kursets innhold Tavleskolen bygger på læreboka «Tavlemontøren» som har innhold og omfang i samsvar med kompetansebeskrivelse og spesifikasjon av kunnskap og ferdigheter for en selvstendig tavlemontør. Kurset bidrar også til å gi tavlemontøren nødvendig helhetsforståelse samt kjennskap til, og forståelse for, tilstøtende fagområder innen elektroinstallasjon og automasjon. Målgruppe for kurset Tavleskolen er et opplæringstilbud som hovedsakelig er beregnet for Vg3-opplæring i bedrift eller i skole. Kursene er i tillegg godt egnet for praksiskandidater som vil ta fagprøven som privatist etter minimum fem års praksis. Tavleskolen anbefales også til kompetanseutvikling og oppfrisking av kunnskap for etablerte tavlemontører eller hjelpearbeidere med praksis innen tavleproduksjon. Følg med på Tavleforeningens kursoversikt, www.tavleforeningen.no, for annonsering og mer informasjon om vårt brede utvalg av nyttige tavlerelaterte kurs.