AMNYTT amnytt.no 5/2020 - Page 84

84 /86 AMNYTT NR. 5 2020 Nytt kurs og nytt opplæringstilbud for lærlinger og tavlemontører Tavleskolen på nett - enkleste veien til fagopplæring Tavlefaget For tavlemontørfaget foreligger både en læreplan - Vg3, og en yrkesbeskrivelse, som begge definerer tavlebransjens kompetansekrav. Lærebedrifter har ansvar for at lærlinger får tilstrekkelig praktisk og teoretisk opplæring under læretiden, og alle tavlevirksomheter har alltid et generelt ansvar for løpende oppgradering og oppfriskning av kompetansen i montørstaben. Tavleforeningen har i samarbeid med Elforlaget utviklet «Tavlemontøren», en lærebok for tavlemontørfaget - Vg3. Læreboken definerer nå tavlemontørfagets innhold, omfang og fordypning og gir mulighet for ensartet utdanning for alle som skal ta fagbrev eller etterutdanning. «Tavlemontøren» er en lærebok hovedsakelig beregnet for Vg3 - opplæring i bedrift eller i skole. I tillegg til å være en lærebok for tavlemontører under utdanning, er læreboka godt egnet for praksiskandidater som vil ta fagprøven som privatist etter minimum fem års praksis. Boka anbefales også for kompetanseutvikling og oppfrisking av kunnskap for etablerte tavlemontører eller hjelpearbeidere med lang praksis innen tavleproduksjon. Elektrofagarbeidere i industri, automasjon og maskinbygging, vil også ha godt utbytte av den nyutviklede læreboka for å tilegne seg spesialisert tavlerelatert spisskompetanse. Nye Tavleskolen på nett Nye Tavleskolen er et nytt og revidert opplæringsprogram for lærlinger og tavlemontører. Kurset er basert på læreboka «Tavlemontøren» som har innhold og omfang i samsvar med kompetansebeskrivelse og læreplan for tavlemontøryrket. Gjennom de siste månedene har også Tavleforeningen kunnet trekke