AMNYTT amnytt.no 5/2020 - Page 83

60 år med løsninger uten klimaverstingen SF6: – På høy tid med et forbud Pressemeldinger I år er det 60 år siden Eaton lanserte det første miljøvennlige alternativet for gassisolerte bryteranlegg. – Vi ser at et forbud mot skadelig SF6-gass ved lav- og mellomspenning er fullt mulig med dagens teknologi, sier Jon Helsingeng. SF₆ er en industrigass som brukes for å kvele og slukke lysbuer som kan oppstå i elektriske anlegg. Dersom disse lysbuene ikke slukkes raskt, kan det oppstå brann. SF₆-gass er derimot svært skadelig dersom den slippes ut i atmosfæren. Ifølge SINTEF har konsentrasjonen av klimagassen aldri vært høyere. – Gassen forsterker drivhuseffekten, og er nesten 23 000 mer skadelig for miljøet enn CO2. SF₆ brukes fortsatt over hele Norge, og installasjonene lekker hele tiden litt gass ut i atmosfæren, forklarer Jon Helsingeng, som er administrerende direktør i energistyringsselskapet Eaton. Forbud mot SF₆ er fullt mulig EU og andre organisasjoner vurderer et forbud mot SF₆ ved lav og mellomspenning i fremtiden. – Det er på høy tid med et forbud. Vår lange erfaring og vårt samarbeid med titusener av kunder på verdensbasis viser at EUs plan om et forbud mot SF₆-gass ved lav- og mellomspenning i fremtiden er fullt mulig med dagens teknologi. Teknologien brukes allerede av våre kunder i mer enn 60 land, sier Helsingeng, og legger til.