AMNYTT amnytt.no 5/2020 - Page 80

80 /86 Hvorfor IFR-medlemskap er viktig for NFEA AMNYTT NR. 5 2020 NFEA har nylig blitt tatt opp som medlem i IFR (International Federation of Robotics)– som representant for Norge og norsk industri. Er det viktig? Tekst: Karin Sundsvik, NFEA Ja! Det er viktig. Ved å bli medlem i IFR får Norge tilgang til en internasjonal arena for robotteknologi som ligger i front av utviklingen. Vi kan dra nytte av internasjonale forsknings- og utviklingsmiljøer, og alle de store robotleverandørene er bidragsytere i denne foreningen. Vi blir også Norges stemme i IFR – en posisjon som hittil har vært ledig. Det har lenge vært en sannhet at Norge ligger håpløst langt bak sammenlignbare land i utbredelsen av industrielle roboter. Dette er nok riktig, men samtidig er det stemmer som hevder at det også har skortet litt på rapporteringen – IFR har kanskje ikke fått rapportert det korrekte tallet fra norske bedrifter? Vi håper i alle fall at vi heretter kan stole på rapporteringen. Mange av bedriftene i Norge som faktisk implementerer roboter i sin produksjon, er medlemmer i NFEA. NFEA får nå et ansvar for rapporteringen til IFR som danner grunnlag for deres årlige statusrapport for bransjen. Hvilke industrier implementerer flest roboter, og hvordan ser framtiden ut? Basert på IFR sine rapporter, så er investeringen og utbredelsen størst i følgende industrier (i rekkefølge etter størrelse): bilindustri, elektronikk, metall, kjemi, plast og gummi, medisin og farmasi, næringsmiddel. Og her ligger kanskje også svaret på hvorfor Norge ligger bak andre land i utbredelse – vi har verken bilindustri eller stor elektronikkindustri. Innenfor de andre nevnte industrisegmenter har vi ennå stort potensiale.